Microsoft Store is een uitstekende tool voor het downloaden van softwareproducten voor Microsoft zonder angst voor malware. Sommige gebruikers hebben gemeld dat na het gebruik van de Deze pc resetten keuze, Microsoft Store fails to open or work normally Als u met dit probleem wordt geconfronteerd, zal dit bericht u helpen.

Microsoft Store gaat niet open na reset

Het probleem doet zich voor wanneer u probeert de Microsoft Store after a recent Windows Reset operatie. De belangrijkste oorzaak kan zijn dat na het resetten van het besturingssysteem de nieuwe instellingen mogelijk niet compatibel zijn met de Microsoft Store, of dat sommige besturingssysteembestanden beschadigd zijn geraakt.

Als de Microsoft Store niet wordt geopend nadat u de pc opnieuw hebt ingesteld, volgen hier enkele oplossingen die u zeker zullen helpen het probleem op uw pc met Windows 11/10 op te lossen:

 1. Zorg ervoor dat internet werkt
 2. Update Windows naar de nieuwste versie
 3. Datum en tijd synchroniseren
 4. Controleer de status van de Microsoft Store-installatieservice
 5. Reset de Microsoft Store en verwijder de cache
 6. Voer de probleemoplosser voor Windows Store-apps uit
 7. Registreer de Microsoft Store-app opnieuw

1]Zorg ervoor dat internet goed werkt

Probeer uw computer met internet te verbinden en controleer of deze werkt door een website te openen. Mocht het internet niet werken, dan zou je ook geen gebruik kunnen maken van de Microsoft Store. Gebruik een alternatieve verbinding en kijk of dat werkt.

2]Update Windows naar de nieuwste versie

Het bijwerken van Windows naar de nieuwste versie kan een nuttige oplossing voor het probleem zijn. Controleer dus handmatig op updates en installeer deze als deze worden aangeboden.

3]Datum en tijd synchroniseren

Soms kan een reset de datum en tijd wijzigen. In dit geval kunnen veel certificaten verouderd raken. U kunt dit probleem oplossen door de datum en tijd te synchroniseren met de laatste in uw tijdzone. De procedure is als volgt:

 • Klik met de rechtermuisknop op de Start en selecteer Settings.
 • In de Settingsga naar de Time & language op de lijst aan de linkerkant.
 • Selecteer in het rechterdeelvenster Date & time.
 • Zorg ervoor dat de schakelaar AAN staat voor: Set time automatically.
 • Selecteer uw tijdzone en klik op Sync now.

4]Reset de Microsoft Store en verwijder de cache

In het geval dat de resetprocedure de instellingen van de Microsoft Store heeft verknoeid of de cache heeft beschadigd, kunt u dit oplossen door een reset van de Microsoft Store-cache uit te voeren. De procedure is als volgt:

Druk op Win+R om de . te openen Run. Typ in het venster Uitvoeren de opdracht wsreset.exe en druk op Enter om de Microsoft Store-cache opnieuw in te stellen.

U kunt ook de Microsoft Store resetten of repareren via Instellingen en kijken of dat helpt.

4]Controleer de status van de Microsoft Store-installatieservice

Microsoft Store-installatieservice

Open de Services Manager en zoek de controleer de status van Microsoft Store Install Service. Deze service biedt infrastructuurondersteuning voor de Microsoft Store. Deze service wordt op aanvraag gestart en als deze is uitgeschakeld, zullen installaties niet goed werken.

U moet er dus voor zorgen dat het niet is uitgeschakeld en dat hier ervoor moet worden gezorgd dat het opstarttype is ingesteld op: Handleiding.

druk de Begin knop en kijk of uw probleem is opgelost.

5]Voer de probleemoplosser voor Windows Store-apps uit

De probleemoplosser voor Windows Store-apps is een uitstekende tool om te controleren op problemen met de Microsoft Store en applicaties die erdoor zijn gedownload. Het lost de problemen indien mogelijk automatisch op. De procedure om de probleemoplosser voor Windows Store-apps uit te voeren is als volgt:

 • Klik met de rechtermuisknop op de Start en selecteer Settings.
 • Ga in de lijst aan de linkerkant naar de System.
 • Selecteer in het rechterdeelvenster Troubleshoot.
 • Selecteer in het volgende paneel Other troubleshooters.
 • Scroll naar het einde van de lijst en klik op Run overeenkomend met de Windows Store Apps troubleshooter.

6]Registreer de Microsoft Store-applicatie opnieuw

De Microsoft Store-app kan opnieuw worden geregistreerd met: Windows PowerShell. De procedure is als volgt:

Zoeken naar Windows PowerShell in de Windows-zoekbalk.

Klik op Run as administrator in het rechterdeelvenster om de verhoogde . te openen PowerShell.

Kopieer en plak in het Windows PowerShell-venster de volgende opdrachtregel en druk op Enter om deze uit te voeren:

PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "& {$manifest = (Get-AppxPackage Microsoft.WindowsStore).InstallLocation + 'AppxManifest.xml' ; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $manifest}

Controleer of dit uw probleem heeft opgelost.

Is Microsoft Store gratis?

Microsoft Store is gratis. Hoewel de meeste apps gratis zijn, kan het downloaden van sommige apps uit de Microsoft Store al dan niet gratis zijn.

Heb ik Microsoft Store nodig?

Hoewel softwareproducten rechtstreeks van websites kunnen worden gedownload, maakt de Microsoft Store het eenvoudiger. Bovendien kunt u er zeker van zijn dat de applicaties die u downloadt via de Microsoft Store vrij zijn van malware.

Microsoft Store gaat niet open na reset