Weet je dat we updates ook kunnen installeren met behulp van opdrachten op de opdrachtprompt op Windows? Ja, u kunt controleren op updates, deze downloaden en installeren met PowerShell of Command Prompt. In deze gids laten we u verschillende command-line switches to deploy update packages op Windows 11/10.

Opdrachtregelschakelaars om Microsoft-software-updatepakketten te implementeren

Hieronder volgen de verschillende opdrachtregelprogramma’s die u kunt gebruiken om verschillende functies uit te voeren met Microsoft-software-updatepakketten.

  1. /helpen; /h; /?
  2. /stil
  3. /passief
  4. /norestart
  5. /forcerestart
  6. /warnrestart[:x ]
  7. /promptstart
  8. /verwijderen
  9. /log
  10. /extract

Laten we ingaan op de details van elk opdrachtregelprogramma.

1]/help; /h; /?

Deze opdrachtregeltool helpt u hulp te krijgen in de vorm van een dialoogvenster met informatie over het juiste gebruik van de opdracht Setup, een lijst met opdrachtregelopties en hun gedrag. Deze schakeloptie wordt aangeroepen wanneer u een opdrachtregeloptie verkeerd gebruikt en begeleidt u bij het juiste gebruik ervan. U kunt het ook weergeven op de Command-line Interface (CLI) of de grafische gebruikersinterface (GUI).

2]/rustig

Dit zorgt ervoor dat de installatie- of verwijderingsprogramma’s stil op de achtergrond worden uitgevoerd zonder dat u waarschuwingen, informatie of herstartprompts krijgt. Alle prompts of berichten worden opgeslagen in een logbestand.

3]/passief

Deze opdrachtregeloptie voert het installatie- of verwijderingsprogramma uit in de passieve modus. In deze modus krijgt u tijdens het proces geen prompts of berichten. U kunt de voortgang van het proces zien, maar het proces niet annuleren. EEN /warnrestart switch wordt standaard aangeroepen in deze modus, alleen om u te waarschuwen voor opnieuw opstarten in het proces.

4]/norestart

Als u niet wilt dat uw computer opnieuw opstart nadat het installatie- of verwijderingsproces is voltooid, kan deze opdrachtregeloptie u helpen dit te voorkomen. Het stopt het herstartproces, zelfs als het programma dit vereist.

5]/geforceerde herstart

Deze opdrachtregeloptie dwingt de computer opnieuw op te starten, zelfs als het programma dit niet nodig heeft na de installatie of verwijdering om wijzigingen aan te brengen. Wanneer u deze opdracht gebruikt, worden alle actieve programma’s en processen gesloten voor herstart.

6]/warnrestart[:x ]

Deze opdrachtregeloptie roept een dialoogvenster op dat u waarschuwt voor herstarten in x seconden. x in de opdracht geeft het aantal seconden aan waarin de herstart plaatsvindt. Als er geen waarde is opgegeven, wordt deze standaard binnen 30 seconden opnieuw gestart. Het dialoogvenster bevat ook een knop Annuleren en Nu opnieuw opstarten. U kunt op een willekeurige knop klikken om door te gaan met het opnieuw opstarten of het annuleren.

7]/promptrestart

Het vraagt ​​de gebruiker om de computer opnieuw op te starten om de wijzigingen door te voeren. Het is aan de gebruiker om het opnieuw op te starten of te annuleren.

8]/verwijderen

Het verwijdert het pakket volledig van je wanneer je deze opdrachtregeloptie uitvoert.

9]/log

Met deze opdrachtregeloptie kan de gebruiker het pad voor het lokale logbestand weergeven. Het roept ook het standaard loggedrag op.

10]/extract

Met deze opdrachtregeloptie kunt u de installatiebestanden uitpakken naar een opgegeven map op uw computer.

Dit zijn de verschillende opdrachtregelopties die u kunnen helpen bij het implementeren van Microsoft-software-updatepakketten.

Hoe installeer ik updates vanaf de opdrachtregel?

U kunt updates eenvoudig vanaf de opdrachtregel installeren met behulp van de opgegeven opdrachten zoals UsoClient StartScan voor het controleren van de updates, UsoClient StartDownload voor het downloaden van updates, UsoClient StartInstall voor het installeren van updates, enz.

Wat is de opdracht om het beleid in cmd bij te werken?

Typ gpupdate /target: computer om het beleid bij de opdrachtprompt bij te werken. Druk op Enter om het gewijzigde beleid bij te werken. Typ gpupdate /target: computer /force en druk op Enter om alle eerdere beleidsregels bij te werken, ongeacht of deze gewijzigd of ongewijzigd zijn.

Related Read: Hoe de Windows Update-geschiedenis te controleren met PowerShell of CMD.