Microsoft Outlook er en e-postplattform som brukes over hele verden hvor brukere kan sende e-post og motta e-post fra hverandre. Selv om Outlook først og fremst er en e-postklient, inkluderer Outlook også funksjoner som kalender, oppgavebehandling, kontaktadministrasjon, notatføring, journallogging og nettsurfing. I Microsoft Outlook kan brukere til og med angi en gjentakende avtale, begivenhet eller møteserie, spesielt hvis du har årsmøter eller avtaler du ønsker å følge opp.

Hvordan lage en gjentakende kalenderavtale i Outlook

Lansering Outlook.

Klikk på Kalender knappen nederst til venstre i Outlook-grensesnittet.

HomeKlikk på Ny avtale knappen i Ny gruppe.

Lag din avtale og klikk på Tilbakefall knapp.

An Appointment Recurrence vil åpne.

I dialogboksen under Appointment Timekan du stille inn startdato, sluttdato, og varighet.

Under Recurrence Pattern, du kan angi når du vil ha gjentakelsen (Daglig, Ukentlig. Månedlig, Årlig).

Du kan angi hvor mange ganger du vil at det skal gjenta seg, og du kan angi hvilken ukedag du vil at det skal gjenta seg.

Du kan også angi rekkevidden for gjentakelse.

Angi gjentakelsesinnstillingen, og klikk deretter OK.

Klikk nå på Lagre og lukk knapp.

Hvordan redigere gjentakende kalenderelement i Outlook

Klikk Åpne og deretter Åpne forekomst (gjentakende kalender)

Høyreklikk på Hendelse på kalenderen.

Klikk Åpen deretter Åpne forekomst på kontekstmenyen.

Klikk på Rediger serie knappen i Alternativer gruppe.

Klikk på Rediger gjentakelser link.

An Appointment Recurrence vil åpne.

Gjør endringene og klikk OK.

Klikk deretter på Lagre og lukk knapp.

Slik sletter du et gjentakende kalenderelement i Outlook

Hvis du bare vil slette én forekomst i den gjentakende kalenderen, høyreklikker du på kalenderen og velger Slett forekomster.

Hvis du vil slette alle forekomstseriene i den gjentakende kalenderen, klikker du Slett serier.

Hvordan redigerer jeg en kalender i Outlook?

I Outlook kan du redigere kalenderne dine, spesielt hvis du vil spesifisere en hendelse eller dag du ikke vil glemme eller gå glipp av. Følg trinnene nedenfor for å redigere kalenderen din.

  1. Klikk inne på en dato i kalenderen og rediger den.
  2. Trykk Enter og en gjenværende dialogboks vil dukke opp.
  3. I dialogboksen kan du angi hvor mange minutter du vil at den skal slumre.
  4. Klikk på Slumre.

Hvordan kansellerer jeg en gjentakende hendelse i Outlook?

I Outlook kan du avbryte en gjentakende hendelse ved å følge trinnene nedenfor:

  1. Dobbeltklikk møtet på kalenderen.
  2. Når møtevinduet dukker opp, klikker du på Avbryt møte-knappen i handlingsgruppen på Møte-fanen.

Hvorfor kan jeg ikke redigere en delt kalender?

Dette problemet er kjent på Exchange-serveren. For å omgå dette problemet kan du endre brukernes tillatelse for den delte kalenderen fra forfatter til redaktør, så vil disse brukerne kunne redigere kalenderelementer.

READ: Hindre at Outlook automatisk sletter møteforespørsler etter å ha svart

Hvordan kansellerer jeg et gjentakende møte uten å miste historikken?

Når du ønsker å slette en gjentakende avtale eller møteforespørsel og beholde hendelseshistorikken, kan du ganske enkelt endre Sluttdatoen i gjentakelsesdialogen til å avslutte i dag. Dette hindrer fremtidige møter fra å vises i kalenderen din, men beholder de forrige.

READ: Hvordan godta en tidligere avslått møteinvitasjon i Outlook

Vi håper denne opplæringen hjelper deg å forstå hvordan du oppretter, redigerer og sletter en gjentakende kalender; hvis du har spørsmål om opplæringen, gi oss beskjed i kommentarene.