Podczas czystej instalacji systemu Windows na urządzeniu za pomocą Zwyczaj opcja, może pojawić się komunikat o błędzie We couldn’t create a new partition or locate an existing one. Ten post ma na celu pomóc użytkownikom komputerów, których dotyczy problem, przedstawić rozwiązania i sugestie, jak rozwiązać ten problem z instalacją.

Nie mogliśmy utworzyć nowej partycji ani zlokalizować istniejącej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pliki dziennika Instalatora.

Instalator systemu Windows nie mógł utworzyć nowej partycji lub zlokalizować istniejącej

Jeśli dostaniesz Nie mogliśmy utworzyć nowej partycji lub zlokalizować istniejącej podczas próby czystej instalacji systemu Windows 11 lub Windows 10 na urządzeniu możesz wypróbować zalecane rozwiązania w kolejności przedstawionej poniżej, aby rozwiązać problem w systemie.

 1. Odśwież instalację systemu Windows
 2. Zmień konfigurację SATA w BIOS-ie
 3. Użyj DiskPart, aby utworzyć nową partycję
 4. Upewnij się, że partycja instalacyjna systemu Windows jest ustawiona jako podstawowa/aktywna

Przyjrzyjmy się opisowi zachodzącego procesu dotyczącego każdego z wymienionych rozwiązań.

Zanim przejdziesz do poniższych rozwiązań, odłącz dodatkowe urządzenia peryferyjne, takie jak dyski twarde, dyski USB i karty pamięci. Podłącz tylko rozruchowy dysk USB i upewnij się, że nie używasz rozruchowego dysku USB 3.0, zamiast tego spróbuj użyć dysku USB 2.0. Po odłączeniu wszystkich pozostałych dysków twardych spróbuj ponownie zainstalować system Windows i sprawdź, czy możesz kontynuować instalację bez napotkania błędu.

1]Odśwież instalację systemu Windows

Pierwszy krok, który możesz zrobić, aby szybko i łatwo rozwiązać problem Nie mogliśmy utworzyć nowej partycji lub zlokalizować istniejącej podczas próby oczyszczenia instalacji systemu Windows 11/10 na urządzeniu jest, aby zapewnić szybkie odświeżenie instalacji. Aby wykonać to zadanie, wykonaj następujące czynności:

 • Odłącz dowolny zewnętrzny dysk USB.
 • W oknie dialogowym błędu instalacji systemu Windows odłącz USB instalacyjny systemu Windows od komputera i poczekaj od 15 do 30 sekund.
 • Podłącz USB z powrotem do komputera i kliknij Refresh.

Teraz sprawdź, czy możesz kontynuować instalację systemu operacyjnego bez problemów. W przeciwnym razie wypróbuj następne rozwiązanie.

Read: Windows 11 nie instaluje się [Fixed]

2]Zmień konfigurację SATA w BIOS-ie

Zmień konfigurację SATA w BIOS-ie

Ten problem może wystąpić, jeśli tryb kontrolera dysku twardego jest ustawiony na AHCI lub RAID, a w systemie brakuje odpowiednich sterowników. W takim przypadku, aby rozwiązać problem, należy zamienić kontroler dysku na IDE. W tym celu musisz uruchomić system BIOS i wprowadzić wymagane zmiany, postępując zgodnie z odpowiednimi wskazówkami. Odpowiednie wskazówki można znaleźć w instrukcji obsługi płyty głównej dostarczonej w momencie zakupu lub sprawdzić w Internecie.

Read: Windows nie mógł utworzyć wymaganego folderu instalacyjnego, błąd 0x8030002F

3]Użyj DiskPart, aby utworzyć nową partycję

To rozwiązanie wymaga użycia narzędzia DiskPart do utworzenia nowej partycji, a następnie zainstalowania systemu Windows 11/10 na tej partycji. Aby wykonać to zadanie, wykonaj następujące czynności:

 • Uruchom konfigurację systemu Windows za pomocą rozruchowego dysku USB lub DVD.
 • Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, zamknij instalację.
 • Następnie kliknij Repair przycisk.
 • Wybierać Advanced tools.
 • Wybierz Command Prompt.
 • Po otwarciu wiersza polecenia wprowadź następujące polecenie i naciśnij Enter:
start diskpart
 • Następnie wprowadź następujące polecenie i naciśnij Enter:
 list disk

Powinieneś zobaczyć listę wszystkich dysków twardych podłączonych do twojego komputera.

 • Znajdź numer reprezentujący twój dysk twardy i wprowadź poniższe polecenie i upewnij się, że wymienić 0 z numerem pasującym do Twojego dysku twardego.
 select disk 0
 • Następnie uruchom następujące polecenia i naciśnij Enter po każdym wierszu:
disk 0 clean

disk 0 create partition primary

disk 0 active

disk 0 format fs=ntfs quick

disk 0 assign

Po uruchomieniu poleceń wpisz Wyjście i naciśnij Enter, aby zamknąć wiersz polecenia. Ponownie rozpocznij proces instalacji i sprawdź, czy zakończył się pomyślnie. Jeśli nie, wypróbuj następne rozwiązanie.

4]Upewnij się, że partycja instalacyjna systemu Windows jest ustawiona jako podstawowa/aktywna

Problem, z którym obecnie się borykasz, może wynikać z tego, że partycja, na której próbujesz zainstalować system Windows, nie jest ustawiona jako partycja podstawowa lub aktywna. Więc upewnij się, że tak nie jest.

Wykonaj następujące czynności:

 • Uruchom DiskPart, jak pokazano powyżej.
 • Następnie wpisz poniższe polecenie i naciśnij Enter
 list disk

Powinieneś zobaczyć listę dostępnych dysków twardych.

 • Zlokalizuj swój dysk twardy i wprowadź poniższe polecenie i pamiętaj, aby zastąpić 0 liczbą reprezentującą Twój dysk twardy.
 select disk 0
 • Następnie wpisz poniższe polecenie i naciśnij Enter
 list partition

Pojawi się lista dostępnych stref.

 • Teraz zlokalizuj partycję, na której chcesz zainstalować system Windows, wpisz poniższe polecenie i naciśnij Enter. Zastąp 1 liczbą pasującą do Twojej partycji.
select partition 1
 • Na koniec wpisz poniższe polecenie i naciśnij Enter, aby ustawić partycję jako podstawową / aktywną.
Active
 • Po zakończeniu wpisz Wyjście i naciśnij klawisz Enter, aby wyjść z wiersza polecenia.

Wszystkie inne rzeczy są równe, powinieneś być w stanie rozpocząć i zakończyć proces instalacji bez żadnych problemów. W przeciwnym razie możesz przejrzeć pliki dziennika Instalatora, aby uzyskać dalsze rozwiązywanie problemów.

Dlaczego nie mogę utworzyć nowej partycji?

W niektórych przypadkach błąd „Nie mogliśmy utworzyć nowej partycji” może być spowodowany niewłaściwie utworzonym dyskiem startowym systemu Windows, zwłaszcza jeśli do utworzenia dysku startowego użyto narzędzia Windows Media Creation Tool. Aby wykluczyć tę możliwość, utwórz urządzenie rozruchowe za pomocą oprogramowania innej firmy, takiego jak Rufus.

Jak naprawić błąd partycji?

Błędy na partycjach można naprawić ręcznie. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy partycję z błędami i wybierz Advanced > Check Partition. W wyskakującym okienku wybierz pierwszą opcję Sprawdź partycję i napraw błędy na tej partycji za pomocą programu chkdsk.exe.

Mam nadzieję, że ten post Ci pomoże!