Illustrator to dobrze znane i szeroko stosowane oprogramowanie do grafiki wektorowej. Ponieważ jest szeroko stosowany, ludzie mogą czasami mieć kilka usterek. Nie jest to powszechne, ale pewne rzeczy się zdarzają, jednak nie zawsze jest to wina programu Illustrator. Niektóre problemy mogą mieć związek z systemem.

Napraw brakujące narzędzia, pasek narzędzi i panel w programie Illustrator

Może wystąpić problem polegający na tym, że niektóre narzędzia nie pojawiają się w Narzędziach , a niektóre panele nie są wyświetlane w systemie Windows . Oto kilka rozwiązań, które możesz wypróbować. Pamiętaj, że te rozwiązania dotyczą programu Illustrator CS2 – CS5. Jeśli masz te problemy z nowszymi wersjami programu Illustrator, zgłoś je firmie Adobe i sprawdź ich witrynę internetową i społeczność w poszukiwaniu rozwiązań.

 1. Retarget Illustrator Plug– folder. (Tylko CS2)
 2. Odtwórz plik preferencji programu Illustrator
 3. Zwiększ zasoby systemowe
 4. Odinstaluj program Illustrator, ponownie utwórz plik preferencji programu Illustrator, a następnie ponownie zainstaluj program Illustrator. (Tylko CS2)

1]Przekieruj ponownie folder wtyczek programu Illustrator. (Tylko CS2)

 • Wybierać Edit > Preferences > Plug-ins and Scratch Disk.
 • Kliknij Choose, a następnie wybierz folder Plug-ins w folderze Illustrator CS2 i kliknij OK. (Folder Illustrator CS2 znajduje się domyślnie w Program FilesAdobe).
 • Uruchom ponownie program Illustrator.

2]Ponownie utwórz plik preferencji programu Illustrator

 • Zamknij program Illustrator.
 • Usuń AIPrefs z następującej lokalizacji:
 • Dla programu Illustrator CS5: Użytkownicy/(użytkownik)/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator CS5 Ustawienia
 • Dla programu Illustrator CS4: Użytkownicy/(użytkownik)/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator CS4 Ustawienia
 • Dla programu Illustrator CS3: Użytkownicy/(użytkownik)/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator CS3 Ustawienia
 • Dla programu Illustrator CS2: Użytkownicy/(użytkownik)/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Illustrator CS2 Ustawienia

Pamiętaj, że pliki mogą być ukryte, więc może być konieczne włączenie przeglądania ukrytych plików i folderów.

3]Zwiększ zasoby systemowe

Zamknij aplikacje z wyjątkiem programu Illustrator, w tym te działające w tle (takie jak narzędzia do zarządzania czcionkami) i zmniejsz liczbę aktywnych czcionek TrueType. (Aby uniemożliwić automatyczne uruchamianie aplikacji w systemie Windows, usuń je z folderu Autostart). Zbyt duża liczba czcionek może spowodować, że komputer zużyje zbyt wiele zasobów, a program ilustrator i inne oprogramowanie będą mieć problemy.

Jeśli dostępne są niewystarczające zasoby systemowe, program Illustrator może nieprawidłowo wyświetlać narzędzia i palety. Uszkodzony plik preferencji może również powodować nieprawidłowe wyświetlanie narzędzi i palet w programie Illustrator.

4]Odinstaluj program Illustrator, ponownie utwórz plik preferencji programu Illustrator, a następnie zainstaluj ponownie program Illustrator. (Tylko CS2)

Odinstaluj program Illustrator, ponownie utwórz plik preferencji programu Illustrator, a następnie ponownie zainstaluj program Illustrator.

Aby odinstalować program Illustrator: Usuń wszelkie pliki osobiste z folderu aplikacji Illustrator.

 • Jeśli zainstalowałeś program Illustrator z płyty CD z programem Illustrator, wybierz Start > Control Panel > Add Or Remove Programs. Wybierz Illustrator CS2 i kliknij Remove. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • Jeśli zainstalowałeś program Illustrator z płyt CD Adobe Creative Suite 2, wybierz Start > Control Panel > Add Or Remove Programs. Wybierz Adobe Creative Suite 2 i kliknij Remove. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować składnik programu Illustrator.

Aby ponownie utworzyć plik preferencji programu Illustrator, zobacz rozwiązanie 2.

Aby ponownie zainstalować program Illustrator:

Włóż nośnik instalacyjny Adobe Creative Suite 2 lub Illustrator CS2

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.

Uwaga: Jeśli dwie różne wersje programu Illustrator wcześniejsze niż CS3 do CS5 są zainstalowane w tym samym folderze i usuniesz wcześniejszą wersję po zainstalowaniu późniejszej wersji, niektóre narzędzia przybornika zostaną usunięte (w tym między innymi Lasso Direct Select , Prostokąt, Pędzel i Ołówek). Podobnie kilka palet, w tym PathFinder, Transform, Actions, Transparency i Navigator, zostało usuniętych z Window .

Jak przywrócić moje paski narzędzi w programie Illustrator?

Ponieważ paski narzędzi są połączone z obszarem roboczym, pomocne może być wybranie opcji Resetuj obszar roboczy. Aby zresetować obszar roboczy, przejdź na górę obszaru roboczego, gdzie widoczna jest nazwa bieżącego obszaru roboczego, kliknij strzałkę w dół, a następnie wybierz Reset “name of current” workspace. Może to pomóc zresetować obszar roboczy do domyślnego i pasek narzędzi może pojawić się ponownie. Boczny pasek narzędzi może zniknąć, jeśli nie jest zaznaczony w menu Okno, przejdź do okna i upewnij się, że wybrano opcję Narzędzia.

Jak dodać brakujące narzędzia w programie Illustrator?

Czasami najłatwiejszym sposobem dodania brakujących narzędzi w programie Illustrator jest po prostu zresetowanie obszaru roboczego. Aby zresetować obszar roboczy, przejdź na górę obszaru roboczego, gdzie widoczna jest nazwa bieżącego obszaru roboczego, kliknij strzałkę w dół, a następnie wybierz Reset “name of current” workspace. W nowszych wersjach programu Illustrator można również dodawać i usuwać poszczególne narzędzia, przechodząc do okna, a następnie zaznaczając lub odznaczając narzędzia.

Jak czcionki mogą wpływać na wydajność systemu?

Wszystkie pliki czcionek TrueType są rejestrowane w jednym kluczu w rejestrze systemu Windows. Ścieżki czcionek PostScript mogą również zajmować miejsce w kluczu rejestru. Jeśli klucz rejestru zawiera zbyt dużo informacji, system może zachowywać się nieprawidłowo (na przykład zwracać błędy). Aby zmniejszyć ilość informacji przechowywanych w kluczu rejestru, usuń czcionki. Jeśli potrzebujesz czcionek, zainstaluj je ponownie w ich domyślnych folderach (C:WindowsFonts dla czcionek TrueType; C:Psfonts i C:PsfontsPfm dla czcionek PostScript). Jeśli pliki czcionek znajdują się w folderze innym niż folder domyślny, pełna ścieżka do czcionki jest zawarta w rejestrze. Pełna ścieżka zajmuje więcej miejsca w kluczu i zmniejsza liczbę czcionek, które można zainstalować bez błędów. Na przykład jeśli ścieżka do plików czcionek to C:MystuffBusinessFontsTruetype FontsA-Exxxxxx.ttf, ścieżka do pliku czcionki zajmuje więcej miejsca niż ścieżka do czcionek zainstalowanych w folderze C:Ttfonts.

Dlaczego muszę odtworzyć plik preferencji programu Illustrator?

Preferencje programu Illustrator mogą ulec uszkodzeniu, więc najlepiej byłoby je odtworzyć. Mogą również wystąpić przypadki, w których wprowadzisz zmiany w preferencjach, które ostatecznie spowodują problemy z programem Illustrator, więc najlepiej jest je odtworzyć. Aby odtworzyć plik preferencji lub przywrócić domyślny, zamknij program Illustrator, znajdź miejsce przechowywania pliku i usuń go. Uruchom ponownie program Illustrator, a zostanie utworzony nowy plik preferencji.

Jak naprawić brakujące narzędzia i panele w programie Illustrator CS2-CS5 w systemie Windows
Powyżej znajdują się informacje o tym, jak naprawić „Brakujący pasek narzędzi, pasek narzędzi i panel w programie Illustrator” w systemie Windows 11/10. Nie pozwól windows789.com w komentarzach dowiesz się, który z nich Ci się sprawdził. Podobnie wszystkie Twoje pytania są mile widziane w sekcji komentarzy poniżej.