Chcieć convert GPX to FIT na komputerze z systemem Windows? GPX (GPS eXchange Format) i FIT (elastyczny i interoperacyjny transfer danych) to formaty plików danych GPS używane do przechowywania śladów, punktów i tras. Podczas gdy GPX jest bardziej ogólnym formatem plików GPS, format pliku FIT jest szczególnie używany do zapisywania danych podczas korzystania z urządzeń GPS podczas wykonywania czynności, takich jak wyścigi rowerowe, jazda na rowerze, bieganie, pływanie i inne. Przechowuje dystans, datę, godzinę, spalone kalorie, tętno, prędkość, lokalizację i więcej szczegółów.

Teraz, jeśli chcesz przekonwertować GPX na FIT, ten przewodnik pomoże ci. Tutaj podzielimy się dwiema różnymi metodami, za pomocą których możesz łatwo przekonwertować pliki GPX do formatu FIT. Sprawdźmy więc te metody.

Jak przekonwertować GPX na FIT w Windows 11/10?

Oto dwie metody konwersji pliku GPX do formatu FIT na komputerze z systemem Windows:

 1. Skorzystaj z bezpłatnego internetowego narzędzia konwertującego GPX na FIT
 2. Użyj bezpłatnego oprogramowania komputerowego, aby przekonwertować GPX na FIT.

1) Użyj darmowego internetowego narzędzia do konwersji GPX na FIT

Możesz użyć narzędzia online, aby łatwo przekonwertować plik GPX do formatu FIT. Jednak nie ma wielu usług online do konwersji GPX na FIT, zwłaszcza tych bezpłatnych. Jeśli potrzebujesz darmowego narzędzia online, możesz wypróbować tę usługę internetową o nazwie AllTrails.

AllTrails to darmowe narzędzie online do konwersji GPX na FIT. Jest to w zasadzie konwerter routera, który może konwertować pliki GPX i inne pliki routera na FIT, KML, KMZ, Excel, RTE i wiele innych. Przed konwersją możesz również dostosować różne opcje routera, w tym reverse route, add/ replace elevation, combine multiple routes into one, simplify route, cue sheets, itp.

How to convert GPX to FIT online using AllTrails?

Możesz wykonać poniższe kroki, aby przekonwertować GPX na FIT online za pomocą AllTrail:

 1. Po pierwsze, otwórz jego stronie internetowej w przeglądarce internetowej.
 2. Teraz przejrzyj i wybierz źródłowy plik GPX lub po prostu upuść plik na jego interfejs.
 3. Następnie ustaw Convert to albo Śledź/trasa lub Punkty trasy.
 4. Następnie ustaw Download as do Garmin FIT.
 5. Następnie skonfiguruj opcje trasy zgodnie z własnymi wymaganiami.
 6. Na koniec naciśnij Convert file aby rozpocząć konwersję GPX na FIT.

Po zakończeniu konwersji będziesz mógł pobrać wynikowy plik. Tak proste!

Aby korzystać z tej usługi internetowej, musisz mieć darmowe konto na jej stronie internetowej. Po prostu zarejestruj się i będziesz mógł korzystać z tego internetowego narzędzia konwertera GPX na FIT.

2) Użyj bezpłatnego oprogramowania komputerowego, aby przekonwertować GPX na FIT

Możesz także wypróbować darmową aplikację komputerową, aby przeprowadzić konwersję GPX na FIT na swoim komputerze. Oto kilka lepszych darmowych konwerterów GPX na FIT, których możesz użyć:

 1. Konwerter tras
 2. GPSBabel

1]Konwerter tras

Możesz wypróbować to bezpłatne oprogramowanie o nazwie RouteConverter, aby przekonwertować GPX na FIT. Jest to ładne darmowe oprogramowanie do przeglądania, edytowania i konwertowania plików danych GPS. Obsługuje szeroką liczbę plików danych GPS jako danych wejściowych i wyjściowych, w tym GPX, FIT, KML, TRK, RTE, LOG, ASC, CSV itp.

Możesz po prostu otworzyć plik GPX, a następnie zapisać go w formacie FIT. Umożliwia także przeglądanie i edycję pliku GPX przed konwersją. Jeśli więc chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany w danych GPS, możesz to łatwo zrobić przed rozpoczęciem konwersji.

Zaletą tego oprogramowania jest to, że jest dostarczany w pakiecie przenośnym. Możesz więc z niego korzystać bez instalowania go w swoim systemie. Omówmy teraz etapy nawrócenia.

Jak przekonwertować GPX na FIT za pomocą RouteConverter

Wykonaj poniższe kroki, aby przekonwertować GPX na FIT za pomocą tego bezpłatnego oprogramowania:

 1. Pobierz RouteConverter.
 2. Uruchom aplikację.
 3. Zaimportuj plik GPX.
 4. W razie potrzeby edytuj plik źródłowy.
 5. Naciśnij opcję Plik > Zapisz jako.
 6. Ustaw format wyjściowy na Garmin FIT.

Po pierwsze, musisz pobrać plik instalacyjny tego oprogramowania z jego oficjalnej strony internetowej. A następnie po prostu uruchom plik instalacyjny, aby uruchomić jego główny GUI. Jak wspomniano powyżej, jest to oprogramowanie przenośne, które nie wymaga instalacji.

Teraz kliknij Plik > Otwórz możliwość przeglądania i wyboru wejściowego pliku GPX. Gdy to zrobisz, będziesz mógł przeglądać dane GPS na mapie. Możesz także zobaczyć dane GPS w prawym panelu, które zawierają ślady, trasy i punkty. Teraz, jeśli chcesz wprowadzić zmiany w danych, możesz to łatwo zrobić. Po prostu wybierz punkt i wprowadź w nim modyfikacje zgodnie z własnymi wymaganiami.

Następnie kliknij Plik > Zapisz jako i w oknie dialogowym Zapisz plik ustaw format wyjściowy na Garmin FIT.

Na koniec wprowadź nazwę pliku wyjściowego i naciśnij Save aby rozpocząć konwersję.

Możesz pobrać ten konwerter z routeconverter.com.

See: Jak przekonwertować Excel XLSX lub XLS na GPX w Windows 11/10?

2]GPSBabel

konwertuj GPX na FIT

GPSBabel to darmowy konwerter danych GPS, za pomocą którego można przekonwertować GPX na FIT. Pozwala konwertować wiele plików danych GPS z jednego formatu na inny. KML, KMZ, GPX, FIT, CSV, TXT, TCX, WPT, TRK, XML, LOG i RTE to tylko niektóre z obsługiwanych formatów wejściowych i wyjściowych tego bezpłatnego oprogramowania. Możesz po prostu zaimportować do niego plik GPX i przekonwertować go do formatu FIT. Przed konwersją pozwala również dostosować niektóre parametry wyjściowe, takie jak nazwa, opis, kodowanie itp.

Pozwala również zastosować niektóre filtry danych do wynikowego pliku. Możesz zastosować filtry ścieżek, takie jak tytuł, ruch, data i godzina rozpoczęcia, data i godzina zakończenia itp. Poza tym możesz także odwrócić ścieżkę, uprościć ją, powielić punkty orientacyjne, zamienić współrzędne i zrobić wiele więcej. Aby zastosować te filtry, możesz po prostu dotknąć przycisku Filtry przed rozpoczęciem konwersji.

Sprawdźmy teraz, jak można przekonwertować GPX na FIT za pomocą tej bezpłatnej aplikacji komputerowej.

How to convert GPX to FIT using GPSBabel?

Oto proste kroki, aby przekonwertować plik GPX do formatu FIT za pomocą tego bezpłatnego oprogramowania:

 1. Pobierz i zainstaluj GPSBabel.
 2. Uruchom oprogramowanie.
 3. Zaimportuj źródłowy plik GPX.
 4. Dostosuj opcje tłumaczenia.
 5. Ustaw format wyjściowy na FIT.
 6. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć konwersję.

Omówmy szczegółowo powyższe kroki.

Przede wszystkim musisz mieć to bezpłatne oprogramowanie zainstalowane na swoim komputerze. W tym celu możesz go pobrać z gpsbabel.org a następnie zainstaluj go w swoim systemie. Następnie uruchom główny GUI tej aplikacji.

Następnie musisz wprowadzić źródłowy plik GPX. Tak więc w sekcji Dane wejściowe wybierz Format jak GPX XML a następnie kliknij Filename aby przeglądać i wybrać źródłowy plik GPX.

Następnie możesz dostosować i ustawić różne opcje tłumaczenia z dedykowanej sekcji zgodnie ze swoimi wymaganiami. Możesz zastosować niektóre filtry, jak omówiono powyżej.

Teraz ustaw format wyjściowy jako Flexible and Interoperable Data Transfer (FIT) Activity file. Następnie możesz ustawić nazwę pliku wyjściowego, naciskając przycisk Nazwa pliku. Możesz także kliknąć przycisk Opcje i skonfigurować opcje, takie jak „Read all points even if latitude or longitude is missing” oraz „Attempt to recovery data from corrupt file“.

Na koniec możesz rozpocząć konwersję GPX na FIT, klikając przycisk OK. Otrzymasz wyjściowy plik FIT we wstępnie wybranej lokalizacji w ciągu kilku sekund.

Jest to świetne darmowe oprogramowanie konwertujące GPX na FIT, które pozwala również konwertować GPX na wiele innych formatów plików.

Jak przekonwertować plik GPX na FIT?

Aby przekonwertować plik GPX na FIT, możesz skorzystać z bezpłatnego narzędzia online, które umożliwia łatwą konwersję. Istnieje usługa online o nazwie AllTrails, która umożliwia konwersję plików danych GPS, w tym GPX do FIT. Oprócz tego możesz skorzystać z darmowej aplikacji desktopowej, takiej jak RouteConverter czy GPSBabel. Poniżej szczegółowo omówiliśmy te narzędzia i oprogramowanie. Zapoznaj się więc z artykułem, aby dowiedzieć się więcej o tych konwerterach GPX na FIT.

Czy GPX czy FIT są lepsze?

Oba formaty plików GPX i FIT są szeroko stosowanymi formatami danych GPS i mają swoje zalety. GPX to popularny format plików, który przechowuje dane lokalizacji w formie schematu XML. Z drugiej strony format pliku FIT jest szczególnie używany do rejestrowania szczegółów podczas zajęć sportowych, takich jak jazda na rowerze, wyścigi, pływanie i inne.

Jak przekonwertować plik do FIT?

Aby przekonwertować plik danych GPS, taki jak GPX lub KML, na FIT, możesz użyć narzędzia konwertującego. Jeśli chcesz dokonać konwersji online, spróbuj skorzystać z tego bezpłatnego narzędzia online o nazwie AllTrails. Jeśli chcesz przeprowadzić konwersję w trybie offline, możesz wypróbować darmowe oprogramowanie. Istnieją bezpłatne aplikacje komputerowe, takie jak RouteConverter i GPSBabel, które umożliwiają konwersję różnych plików GPS do formatu FIT.

Now read: Konwertuj FIT na GPX za pomocą tego bezpłatnego oprogramowania i narzędzi online.

Konwerter GPX na FIT