Czasami może być konieczne wybranie pliku do przesłania do witryny internetowej. Jeśli jednak chcesz uniemożliwić dzieciom przesyłanie plików do dowolnej witryny internetowej, możesz wyłączyć okna dialogowe wyboru plików w przeglądarce Microsoft Edge. Ten przewodnik wyjaśnia, jak możesz turn on or off File selection dialogs in the Microsoft Edge browser za pomocą Edytora lokalnych zasad grupy i Edytora rejestru.

Przed przejściem do metody Edytor lokalnych zasad grupy należy pobrać i zainstalować szablony zasad grupy dla przeglądarki Microsoft Edge. W przeciwnym razie w GPEDIT nie znajdziesz następującego ustawienia.

Jak włączyć lub wyłączyć okna dialogowe wyboru plików w Edge?

Aby włączyć lub wyłączyć okna dialogowe wyboru plików w przeglądarce Microsoft Edge, wykonaj następujące kroki:

 1. Naciskać Wygraj+R aby otworzyć monit Uruchom.
 2. Wpisz gpedit.msc i naciśnij Wchodzić przycisk.
 3. Nawigować do Microsoft Edge w Konfiguracja użytkownika.
 4. Kliknij dwukrotnie na Zezwalaj na okna dialogowe wyboru plików ustawienie.
 5. Wybierz Wyłączone opcja.
 6. Kliknij OK przycisk.

Aby dowiedzieć się więcej o wyżej wymienionych krokach, czytaj dalej.

Aby użyć metody GPEDIT, musisz najpierw otworzyć Edytor lokalnych zasad grupy. Aby to zrobić, naciśnij Win+R aby wyświetlić okno dialogowe Uruchom, wpisz gpedit.msci naciśnij Enter przycisk.

Po otwarciu Edytora lokalnych zasad grupy przejdź do następującej ścieżki:

User Configuration > Administrative Templates > Microsoft Edge

Tutaj możesz znaleźć ustawienie o nazwie Allow file selection dialogs po prawej stronie. Musisz dwukrotnie kliknąć to ustawienie i wybrać Disabled opcja wyłączenia okien dialogowych wyboru plików.

Po zakończeniu kliknij OK , aby zapisać zmianę. Jeśli jednak chcesz ponownie włączyć okna dialogowe wyboru plików w przeglądarce Edge, musisz otworzyć to samo ustawienie i wybrać albo Nie skonfigurowane lub Włączony opcja.

Jak włączyć lub wyłączyć okna dialogowe wyboru plików w Edge?

Aby włączyć lub wyłączyć okna dialogowe wyboru plików w Edge, wykonaj następujące kroki:

 1. Szukaj regedit w polu wyszukiwania paska zadań.
 2. Kliknij indywidualny wynik wyszukiwania.
 3. Kliknij TAk przycisk.
 4. Nawigować do Microsoft w HKCU.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy Microsoft > Nowy > Klucz.
 6. Ustaw nazwę jako Brzeg.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy Edge > Nowy > Wartość DWORD (32-bitowa).
 8. Nazwij to jako Zezwól na okna dialogowe wyboru pliku.
 9. Zachowaj dane wartości jako 0 wyłączyć.
 10. Kliknij OK przycisk.
 11. Zrestartuj swój komputer.

Sprawdźmy szczegółowo te kroki.

Najpierw musisz otworzyć Edytor rejestru na swoim komputerze. W tym celu możesz wyszukać regedit w polu wyszukiwania paska zadań i kliknij indywidualny wynik wyszukiwania. Następnie kliknij Yes w monicie UAC.

Po otwarciu Edytora rejestru na komputerze musisz przejść do następującej ścieżki:

HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoft

Kliknij prawym przyciskiem myszy Microsoft > New > Key i ustaw nazwę jako Edge.

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy Edge klawisz, wybierz New > DWORD (32-bit) Valuei nazwij go jako AllowFileSelectionDialogs.

Domyślnie zawiera dane wartości 0. Jeśli chcesz wyłączyć okna dialogowe wyboru plików, musisz zachować dane wartości. Jeśli jednak chcesz włączyć okna dialogowe wyboru plików, kliknij dwukrotnie tę wartość REG_DWORD i ustaw dane wartości jako 1.

Jak włączyć lub wyłączyć okna dialogowe wyboru plików w Edge?

Tak czy inaczej, musisz ponownie uruchomić komputer, aby zastosować zmianę.

Jak powstrzymać Edge przed proszeniem o otwarcie tego pliku?

Jeśli Microsoft Edge prosi o otwarcie pliku, musisz najpierw znać plik. Następnie, jeśli na komputerze jest obecna inna przeglądarka plików, możesz użyć jej do otwarcia pliku. Jeśli jednak dzieje się to z plikiem PDF, możesz powstrzymać Edge’a przed otwarciem pliku PDF za pomocą wbudowanych ustawień.

Jak włączyć wyskakujące okienka w Microsoft Edge?

Możesz włączyć lub wyłączyć wyskakujące okienka w Microsoft Edge dla określonych witryn. W tym celu otwórz witrynę, kliknij ikonę kłódki na pasku adresu i wybierz Uprawnienia dla tej witryny opcja. Następnie znajdź Wyskakujące okienka i przekierowania ustawienie i wybierz Umożliwić opcja.

To wszystko! Mam nadzieję, że ten przewodnik pomógł.

Jak włączyć lub wyłączyć okna dialogowe wyboru plików w Edge?