Windows ma wbudowane narzędzie wirtualnej drukarki – Microsoft Print to PDF. Może drukować lub konwertować dokumenty do formatu PDF z dowolnej aplikacji. W związku z tym jest to bardzo przydatne narzędzie, ale czasami napotyka pewne nieznane problemy – 0x800f0922 błąd będąc jednym z nich. Dowiedzmy się, jak rozwiązać ten problem.

Napraw kod błędu Microsoft Print To PDF 0x800f0922

Microsoft Print to PDF to przydatny dodatek do systemu Windows, ponieważ eliminuje potrzebę instalowania dowolnego narzędzia innej firmy lub wirtualnego sterownika drukarki w celu konwersji dokumentów lub stron internetowych do formatu PDF. Ponadto istnieje własny dodatek Office firmy Microsoft: Microsoft Save as PDF lub XPS, który oferuje podobną funkcjonalność. Aby naprawić kod błędu 0x800f0922 Microsoft Print To PDF, wypróbuj następujące rozwiązania.

  1. Wyłącz i włącz funkcję Microsoft Print to PDF.
  2. Zatrzymaj i uruchom usługę bufora wydruku.
  3. Utwórz kopię zapasową i usuń klucze rejestru.

Należy uważać na trzecią opcję, ponieważ niepoprawna modyfikacja rejestru za pomocą Edytora rejestru może spowodować poważne problemy. Te problemy mogą wymagać ponownej instalacji systemu operacyjnego. Nie możemy zagwarantować rozwiązania tych problemów. Modyfikuj rejestr na własne ryzyko.

1]Wyłącz i włącz funkcję Microsoft Print to PDF

Naciśnij kombinację Win + R, aby otworzyć Biegać Okno dialogowe. Następnie wpisz Optionalfeatures.exe. w pustym polu pola i naciśnij klawisz Enter.

Akcja po potwierdzeniu otworzy Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows składnik. Przewiń w dół, a następnie sprawdź, czy Microsoft Drukuj do PDF jest włączony. Jeśli tak, odznacz pole i naciśnij przycisk OK.

Odczekaj kilka sekund, a następnie powtórz tę samą procedurę. Tym razem jednak zaznacz pole obok Microsoft Drukuj do PDF wpis pod hasłem Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows okno.

2]Zatrzymaj i uruchom usługę bufora wydruku

Bufor wydruku to oprogramowanie wbudowane w system operacyjny Windows, które tymczasowo przechowuje zadania drukowania w pamięci komputera, dopóki drukarka nie będzie gotowa do ich drukowania. Jeśli napotykasz błąd, taki jak 0x800f0922, spróbuj wyłączyć usługę bufora wydruku na minutę, a następnie włącz ją ponownie. Można to zrobić na wiele sposobów.

3]Utwórz kopię zapasową i usuń klucze rejestru

Microsoft Drukuj do PDF

Przed edycją rejestru wyeksportuj klucze w rejestrze, który zamierzasz edytować, lub wykonaj kopię zapasową całego rejestru.

Teraz otwórz Menedżera usług i zatrzymaj usługę Bufor wydruku. Po zakończeniu otwórz okno dialogowe Uruchom, naciskając kombinację Win + R. W pustym polu wpisz regedit.exe i naciśnij klawisz Enter.

Następnie przejdź do następujących wpisów rejestru –

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlPrintEnvironmentsWindows x64DriversVersion-4

Tutaj kliknij prawym przyciskiem myszy Microsoft Print To PDF i wybierz Usuń.

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlPrintPrinters

Tutaj kliknij prawym przyciskiem myszy Microsoft Print To PDF i wybierz Usuń

Po zakończeniu zamknij okno i wyjdź. Uruchom ponownie usługę bufora wydruku, a także włącz funkcję Microsoft Print to PDF w sekcji Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows okno.

To powinno całkowicie rozwiązać twój problem.

Czy konieczna jest usługa bufora wydruku?

Usługa Bufor wydruku znajduje swoje zastosowanie głównie wtedy, gdy komputer jest fizycznie podłączony do drukarki, która udostępnia usługi drukowania dodatkowym komputerom w sieci. Jest to usługa Windows włączona domyślnie we wszystkich klientach i serwerach Windows. Ponadto na kontrolerach domeny bufory wydruku są używane głównie do czyszczenia drukarek — usuwania drukarek, które zostały opublikowane w usłudze Active Directory i nie są już dostępne w sieci.

Gdzie są funkcje systemu Windows?

Dostęp do funkcji systemu Windows można łatwo uzyskać za pośrednictwem okna dialogowego Uruchom. Wystarczy nacisnąć Win + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom. Następnie wpisz Optionalfeatures.exe. w pustym polu pola i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć listę funkcji systemu Windows. Uwaga – Wyłączenie funkcji nie powoduje jej odinstalowania i nie zmniejsza ilości miejsca na dysku twardym używanego przez funkcje systemu Windows.

Napraw błąd drukowania