Steam to świetna usługa cyfrowej dystrybucji gier wideo, z której korzystają miliony graczy. Ale co gdyby Steam is stuck in offline mode i po prostu nie przechodzi w tryb online? Wielu użytkowników Steam zgłosiło problem polegający na tym, że ich aplikacja Steam na zawsze utknęła w trybie offline. Ten problem może wynikać z kilku czynników. Może to być jednak także tymczasowa usterka aplikacji lub systemu. Dlatego możesz spróbować kilka razy ponownie uruchomić aplikację lub ponownie uruchomić komputer, aby rozwiązać problem. Jeśli to nie pomoże, jesteśmy pewni, że ten przewodnik pomoże ci z kilkoma metodami rozwiązywania problemu.

Contents

Dlaczego Steam nie może uruchomić trybu online?

Steam może utknąć w trybie offline i nie przechodzi do trybu online z różnych powodów. Oto kilka potencjalnych przyczyn problemu:

 • Jeśli występuje problem z serwerem, prawdopodobnie napotkasz problem. Dlatego upewnij się, że serwery Steam są uruchomione i działają.
 • Jeśli wystąpi problem z połączeniem internetowym, może to spowodować ten sam problem. Upewnij się więc, że Twoje połączenie internetowe jest stabilne i optymalne.
 • Jeśli pamięć podręczna pobierania na Steam jest uszkodzona, możesz napotkać problem. Dlatego jeśli scenariusz ma zastosowanie, usuń pamięć podręczną pobierania na Steam, aby rozwiązać problem.
 • Twoje ustawienia internetowe mogą być kolejnym powodem tego samego problemu. Jeśli włączyłeś opcję Włącz rozszerzony tryb chroniony, może to blokować połączenie między klientem Steam a serwerami. Możesz więc spróbować zmienić ustawienia internetowe, aby rozwiązać problem.
 • Uszkodzona instalacja aplikacji Steam może być również przyczyną problemu. Dlatego, jeśli scenariusz ma zastosowanie, możesz spróbować ponownie zainstalować Steam, aby rozwiązać problem.

Teraz, w oparciu o powyższe scenariusze, możesz wypróbować odpowiednią poprawkę, aby rozwiązać problem.

Steam nie chce przejść do trybu online i utknął w trybie offline

Oto poprawki, które możesz wypróbować, aby rozwiązać problem polegający na tym, że Steam nie przechodzi do trybu online lub utknął w trybie offline:

 1. Upewnij się, że serwery Steam nie są wyłączone.
 2. Przetestuj swoje połączenie internetowe.
 3. Wyczyść pamięć podręczną pobierania.
 4. Zmodyfikuj swoje ustawienia internetowe.
 5. Dodaj –tcp do skrótu Steam.
 6. Zresetuj Winsocka.
 7. Zmień nazwę rejestru klienta.blob.
 8. Otwórz Steam w trybie awaryjnym z obsługą sieci.
 9. Zainstaluj ponownie Steam.

1]Upewnij się, że serwery Steam nie są wyłączone

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś sprawdzić, jest to, że serwery Steam nie są w tej chwili wyłączone. Steam może utknąć w trybie offline, jeśli występuje problem z serwerem. Upewnij się więc, że serwery są uruchomione i działają. Jeśli dowiesz się, że obecny stan serwerów Steam jest wyłączony, niewiele możesz na to poradzić. Będziesz musiał poczekać, aż serwery Steam ponownie się uruchomią, aby przejść do trybu online na Steam.

Jeśli nie ma problemu z serwerem, możesz wypróbować następną potencjalną poprawkę, aby rozwiązać problem.

See: Wystąpił błąd podczas instalacji lub aktualizacji gry Steam.

2]Przetestuj swoje połączenie internetowe

Kolejną rzeczą, o której powinieneś się upewnić, jest to, że masz połączenie ze stabilnym połączeniem internetowym. Jeśli Twój Internet jest słaby lub masz problemy z rozłączeniem Wi-Fi na swoim komputerze, prawdopodobnie napotkasz problem. Dlatego możesz spróbować naprawić problemy z Wi-Fi na swoim komputerze.

Możesz także zoptymalizować swoje połączenie internetowe, korzystając z różnych wskazówek i sztuczek. Możesz spróbować użyć przewodowego połączenia internetowego zamiast bezprzewodowego, przełączyć się na inne połączenie sieciowe lub wyłączyć i włączyć urządzenie sieciowe.

Jeśli masz pewność, że po Twojej stronie nie ma problemu z Internetem, możesz przejść do następnej potencjalnej poprawki, aby rozwiązać problem.

3]Wyczyść pamięć podręczną pobierania

W wielu przypadkach uszkodzona pamięć podręczna pobierania na Steam może powodować problemy, takie jak brak połączenia Steam lub utknięcie w trybie offline. Dlatego możesz spróbować wyczyścić pamięć podręczną pobierania na Steam i sprawdzić, czy problem został rozwiązany, czy nie. Oto jak to zrobić:

 1. Najpierw otwórz klienta Steam.
 2. Teraz przejdź do Settings a następnie kliknij Downloads z lewego panelu bocznego.
 3. Następnie dotknij CLEAR DOWNLOAD CACHE.
 4. Następnie naciśnij przycisk OK w polu potwierdzenia.
 5. Na koniec uruchom ponownie aplikację Steam i sprawdź, czy problem nadal występuje, czy nie.

Jeśli Steam nadal nie działa w trybie online, przyczyną problemu może być inna przyczyna. Dlatego możesz wypróbować inne potencjalne rozwiązanie, aby go rozwiązać.

See: Gry Steam nie uruchamiają się; Utknąłem na przygotowaniu do uruchomienia w systemie Windows.

4]Zmodyfikuj swoje ustawienia internetowe

Twoje ustawienia internetowe mogą być głównym winowajcą problemu. Jeśli problem wystąpił, ponieważ Twój komputer oznaczył połączenie Steam jako niebezpieczne, możesz spróbować odpowiednio zmodyfikować ustawienia internetowe, aby rozwiązać problem. Oto kroki, aby to zrobić:

 1. Najpierw kliknij przycisk wyszukiwania na pasku zadań i wpisz Internet Options w polu wyszukiwania. Następnie wybierz Opcje internetowe z wyników, aby otworzyć Internet properties.
 2. Następnie przejdź do Advanced i przewiń w dół do Securitys.
 3. Teraz odznacz opcję o nazwie Enable Enhanced Protected Mode.
 4. Następnie uruchom ponownie system, a następnie uruchom Steam, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, czy nie.

Jeśli ta metoda nie działa, wypróbuj następne rozwiązanie, aby to naprawić.

5]Dodaj –tcp do skrótu Steam

UDP (User Datagram Protocol) jest używany przez Steam do przesyłania danych. Możesz spróbować przełączyć go na TCP (Transmission Control Protocol), ponieważ TCP jest bardziej niezawodny. Aby to zrobić, możesz dodać parametr –tcp do Steam. Może to rozwiązać problem polegający na tym, że Steam utknął w trybie offline.

Oto jak dodać parametr –tcp do skrótu Steam:

 1. Najpierw przejdź do skrótu Steam na swoim komputerze i kliknij go prawym przyciskiem myszy.
 2. Teraz z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz Properties.
 3. Następnie przejdź do Shortcut patka.
 4. Następnie napisz -tcp po cudzysłowie w polu Cel.
 5. Następnie kliknij przycisk Zastosuj > OK, aby zastosować zmiany.
 6. Na koniec uruchom ponownie Steam jako administrator i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Jeśli nadal napotykasz ten sam problem, możesz wypróbować następną potencjalną poprawkę, aby go rozwiązać.

6]Zresetuj Winsock

Możesz także spróbować zresetować Winsock za pomocą wiersza polecenia, aby rozwiązać problem. Oto jak możesz to zrobić:

 1. Najpierw otwórz wiersz polecenia w swoim systemie.
 2. Teraz wprowadź następujące polecenia jeden be one:
  netsh winsock reset catalog
  netsh int ip reset reset.log
 3. Następnie uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany, czy nie.

Nadal masz ten sam problem? Śmiało i wypróbuj kolejną potencjalną poprawkę.

7]Zmień nazwę rejestru klienta.blob

Następną rzeczą, którą możesz spróbować, jest zmiana nazwy pliku ClientRegistry.blob w folderze Steam, aby rozwiązać problem. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności:

 1. Przede wszystkim wyjdź ze Steam i zamknij wszystkie powiązane procesy z Menedżera zadań.
 2. Następnie otwórz Eksplorator plików i przejdź do katalogu instalacyjnego Steam. Prawdopodobnie znajdziesz go w następującej lokalizacji: C:Program FilesSteam
 3. Teraz znajdź plik „ClientRegistry.blob” i zmień jego nazwę.
 4. Następnie uruchom ponownie Steam, a plik ClientRegistry.blob zostanie zregenerowany. Mamy nadzieję, że problem nie zostanie rozwiązany. Jeśli nie, wykonaj poniższe czynności.
 5. Wróć do katalogu Steam, uruchom plik Steamerrorreporter.exe, a następnie uruchom ponownie Steam.

Jeśli nadal masz ten sam problem, przejdź do następnej potencjalnej poprawki.

8]Otwórz Steam w trybie awaryjnym z obsługą sieci

Możesz także spróbować ponownie uruchomić komputer w trybie awaryjnym z obsługą sieci, a następnie uruchomić aplikację Steam. To może rozwiązać problem.

9]Zainstaluj ponownie Steam

Jeśli wypróbowałeś wszystkie powyższe rozwiązania i nic nie zadziałało, problem może dotyczyć samej aplikacji Steam. Twoja instalacja Steam mogła zostać uszkodzona i to jest przyczyną problemu. Dlatego możesz zacząć od nowa, ponownie instalując Steam na swoim komputerze.

Aby ponownie zainstalować aplikację, musisz najpierw odinstalować Steam z komputera. Następnie usuń katalog instalacyjny Steam z systemu i uruchom ponownie komputer. Następnie pobierz najnowszą wersję Steam i zainstaluj ją na swoim komputerze. Mamy nadzieję, że problem zostanie teraz rozwiązany.

Otóż ​​to!

Dlaczego Steam ma problemy z połączeniem się z serwerami Steam?

Steam może mieć problemy z połączeniem się z serwerami Steam, jeśli występuje problem z serwerem. Dlatego upewnij się, że aktualny stan serwera Steam jest uruchomiony. Poza tym uszkodzone i nieaktualne sterowniki sieciowe mogą również powodować problem.

Jak naprawiasz Steam?

Aby naprawić klienta Steam, oto kroki, których możesz użyć:

Najpierw otwórz okno wiersza polecenia i wykonaj poniższe polecenie:

"C:Program Files (x86)SteambinSteamService.exe” /repair

Steam zostanie naprawiony!

Now read: Napraw błąd Steam podczas inicjowania lub aktualizowania transakcji.

Steam nie chce przejść do trybu online lub utknąć w trybie offline