Robocopy trong Windows 10/8/7 là một công cụ mạnh mẽ, linh hoạt, có thể định cấu hình, với hơn 80 công tắc. Nó có thể xử lý bất kỳ bản sao hàng loạt hoặc đồng bộ nào mà bạn có trong tâm trí. Robocopy được thiết kế để phản chiếu đáng tin cậy các thư mục hoặc cây thư mục. Nó có các tính năng để đảm bảo tất cả các thuộc tính và thuộc tính NTFS được sao chép và bao gồm mã khởi động lại bổ sung cho các kết nối mạng có thể bị gián đoạn.

Robocopy hoặc “Sao chép tệp mạnh mẽ“, Là một lệnh sao chép thư mục dòng lệnh, có thể sao chép tệp & cây thư mục. Nó đã xuất hiện như một công cụ độc lập trong một thời gian ngắn nhưng cuối cùng trong Windows Vista, ai đó đã thấy phù hợp để cung cấp cho công cụ nhỏ bé sự công nhận mà nó xứng đáng, và kết quả là nó hiện nằm trên một bệ đỡ cao trong thư mục system32 trên mọi Cài đặt Windows Vista.

Công tắc rô bốt

Mở CMD nâng cao, nhập người máy/? và nhấn Enter để xem toàn bộ thông số hoặc công tắc có sẵn.

Robocopy

Bắt đầu với/mir/z để hiểu được sức mạnh của công cụ, nhưng hãy cẩn thận với/mir vì nó sẽ xóa cũng như sao chép các tệp để đưa thư mục đích đồng bộ với thư mục nguồn.

Robocopy trong Windows

Giờ đây, trong Windows 10/8/7, bạn có thể sao chép các tệp của bạn trong nhiều chuỗi quá!

Chỉ cần thêm/MT chuyển đổi và xác định số lượng luồng và sao chép đa luồng tức thì!

người máy

Để làm điều đó, cú pháp lệnh là:

ROBOCOPY/MT:

Số nguyên tối đa có thể cho là 120.

Microsoft Robocopy GUI

Nó không phải là một công cụ dễ sử dụng. Bạn có thể muốn tải xuống Microsoft Robocopy GUI.

Robocopy

Bao gồm trong thư mục, bạn cũng sẽ tìm thấy đầy đủ Robocopy hướng dẫn tham khảo với một chỉ mục đầy đủ của tất cả các lệnh và cú pháp Robocopy.

GUI Robocopy

Trong Tùy chọn sao chép và Bộ lọc, nếu bạn di chuyển con trỏ của mình đến từng công tắc, bạn sẽ nhận được mô tả mẹo công cụ về những gì công tắc sẽ thực hiện.

Để biết thêm chi tiết về từng tùy chọn, bạn cũng có thể xem Hướng dẫn sử dụng Robocopy.exe. Nhấp vào Trợ giúp> Hướng dẫn Người dùng Robocopy.

Sự khác biệt giữa XCopy và Robocopy

Robocopy thay thế XCopy trong các phiên bản Windows mới hơn – mặc dù bạn sẽ thấy cả hai công cụ này đều có trong Windows 10.

Sự khác biệt chính giữa hai là:

  1. Robocopy sử dụng Mirroring, XCopy thì không
  2. Robocopy có thể sao chép nhiều thuộc tính tệp hơn XCopy
  3. Robocopy có tùy chọn/RH để cho phép một khoảng thời gian nhất định để chạy bản sao
  4. Robocopy có tùy chọn/MON: n để kiểm tra sự khác biệt trong các tệp.

Bạn có thể mở CMD và nhập Robocopy/?XCopy/? để xem các thông số có sẵn.

  • Thẻ: Đặc trưng, Phần mềm miễn phí