Ak chceš password protect bookmarks in Chrome, Firefox, and Microsoft Edge na tvojom Windows 11/10, potom bude tento príspevok užitočný. Aj keď v týchto prehliadačoch nie je žiadna vstavaná funkcia alebo možnosť na nastavenie hesla na prístup k záložkám, môžete na to použiť niektoré bezplatné rozšírenia. Môžete si vytvoriť zoznam záložiek chránených heslom a pristupovať k týmto záložkám pomocou hlavného hesla. Nebudete môcť nastaviť ochranu heslom pre záložky prehliadača, ktoré ste už uložili, ale tieto záložky pridáte alebo skopírujete do nového zoznamu. Týmto spôsobom môžete mať ochranu heslom aj pre tieto záložky.

Ako chrániť heslom záložky v prehliadačoch Chrome, Firefox a Edge

Pokryli sme samostatné rozšírenie/doplnok na ochranu záložiek heslom v prehliadačoch Google Chrome, Firefox a Edge. A každé rozšírenie je možné použiť v súkromnom režime alebo režime inkognito, pretože ide o funkciu prehliadača. Rozšírenia sú:

 1. Zabezpečené záložky
 2. Súkromné ​​záložky
 3. Zabezpečený priečinok.

Pozrime sa, čo tieto rozšírenia obsahujú a ako ich používať.

Ochrana záložiek v prehliadači Google Chrome heslom pomocou rozšírenia Zabezpečené záložky

Pre prehliadač Google Chrome môžete použiť bezplatnú verziu Secure Bookmarks ktorý vám umožní pridať záložky podľa vlastného výberu a zabezpečiť ich hlavným heslom. Môžete pridávať nové záložky, upravovať ich a tiež importovať záložky prehliadača Chrome do zabezpečeného zoznamu záložiek. Všetky tieto záložky sú dostupné, keď sa prihlásite do tohto rozšírenia pomocou svojho hlavného hesla. Pre každú novú reláciu prehliadača Chrome sa musíte prihlásiť do tohto rozšírenia, aby ste získali prístup k uloženým záložkám a pridali nové záložky. Môžete sa tiež kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť do tohto rozšírenia.

Ak chcete použiť toto rozšírenie, nainštalujte ho z Internetový obchod Chrome. Po inštalácii kliknite na ikonu rozšírenia a následne si môžete nastaviť heslo. Teraz otvorte ľubovoľnú webovú stránku a kliknutím na ikonu rozšírenia otvorte jej pole. Poskytne a New Bookmark že v tomto poli môžete použiť záložku aktuálnej webovej stránky. Rovnakým spôsobom si môžete pridať medzi záložky ďalšie webové stránky. Zoznam všetkých záložiek je viditeľný v poli rozšírenia, ku ktorému máte prístup kedykoľvek to bude potrebné.

A New Folder je tiež prítomný hneď vedľa Nová záložka tlačidlo, ktoré môžete použiť na vytvorenie priečinka so záložkami s vlastným názvom. Potom môžete presunúť uložené záložky do tohto priečinka a umiestniť ich tam. Pre každý priečinok a záložku sú k dispozícii aj ikony úprav a vymazania, ktoré môžete zodpovedajúcim spôsobom použiť.

Toto rozšírenie poskytuje aj niektoré ďalšie užitočné možnosti. Ak chcete získať prístup a používať tieto možnosti, otvorte nastavenie stránku tohto rozšírenia. Nájdete tam rôzne sekcie ako napr nastavenie, Import & Export, Zálohovanie, Resetovaťatď. Prejdite do týchto sekcií a potom môžete použiť dostupné možnosti, ako napríklad:

 1. Záložky vždy otvárajte v okne inkognito
 2. Ukážte Uložiť zabezpečenú záložku možnosť v kontextovej ponuke po kliknutí pravým tlačidlom myši
 3. Po definovanom intervale sa automaticky odhláste alebo odhláste z pobočky. Toto je veľmi užitočná možnosť, ktorá vám umožní pridať časový interval v minútach. A po určenom čase nečinnosti relácia rozšírenia vyprší a potom musíte zadať hlavné heslo na prístup a používanie záložiek
 4. Zmeňte hlavné heslo
 5. Presuňte bežné záložky alebo záložky prehliadača Chrome do zabezpečených záložiek a naopak. Pred vykonaním akýchkoľvek zmien si musíte zálohovať záložky prehliadača Chrome
 6. Exportujte všetky zabezpečené záložky ako šifrované dáta. Použi Export backup prítomný v Zálohovanie a skopírujte zašifrované údaje a uložte ich do počítača
 7. Importujte exportované záložky. Použi Import Backupvložte zašifrované údaje do daného poľa a zadajte svoje heslo, aby ste znova pridali všetky záložky a priečinky
 8. Ak chcete začať od začiatku, vymažte všetky údaje a záložky.

Všetky možnosti tohto rozšírenia fungujú podľa očakávania, ale všimnite si, že akonáhle toto rozšírenie odstránite, vymaže sa všetko (vrátane záložiek a nastavení). Tiež sa nepýta na heslo, ktoré ste nastavili pred odinštalovaním rozšírenia. Preto musíte svoje zabezpečené záložky exportovať, aby ste ich po preinštalovaní rozšírenia mohli získať späť.

Related: Ako vyhľadávať záložky, históriu a nastavenia prehliadača Chrome z panela s adresou.

Ochrana záložiek heslom vo Firefoxe Prehliadanie pomocou doplnku Súkromné ​​záložky

Súkromné ​​záložky Doplnok Firefoxu

Private Bookmarks Doplnok Firefox má niekoľko zaujímavých a celkom dobrých možností. Tento doplnok automaticky vytvorí bezpečný priečinok chránený heslom s Súkromné ​​záložky meno v rámci Iné záložky priečinok, kde bezpečne a zašifrovane uloží vaše záložky. Na uzamknutie/odomknutie tohto doplnku si musíte vytvoriť hlavné heslo, aby ste mohli pridávať záložky a pristupovať/upravovať uložené záložky. Keď je tento doplnok uzamknutý, nemôžete do tohto zabezpečeného priečinka pridávať záložky ani k nemu nemáte prístup.

V predvolenom nastavení tento doplnok Súkromné ​​záložky funguje iba v súkromnom okne, ale túto možnosť môžete vypnúť aj a nechať tento doplnok fungovať v bežných oknách. Po inštalácii tiež nechráni vaše záložky Firefoxu. Tieto záložky však môžete pridať do priečinka Súkromné ​​záložky, aby ste ich zabezpečili. Predtým, ako to urobíte, musíte zálohovať záložky Firefoxu.

Ak chcete použiť tento doplnok, môžete si ho nainštalovať z addons.mozilla.org. Po inštalácii kliknite na jeho ikonu doplnku a nastavte heslo (8-128 znakov). Potom môžete použiť ikonu rozšírenia na uzamknutie/odomknutie vašich súkromných záložiek.

Ak chcete stránku bezpečne uložiť ako záložku, otvorte webovú stránku a kliknite na ikonu Bookmark this page privately v paneli s adresou prehliadača Firefox. Alebo stlačíte Ctrl+Shift+8 klávesová skratka pre záložku aktuálnej karty a Ctrl+Shift+F8 klávesová skratka na pridanie všetkých kariet do zoznamu súkromných záložiek. Kedykoľvek budete potrebovať prístup k svojim zabezpečeným záložkám, stačí odomknúť doplnok a získať prístup k Iné záložky priečinok, ktorý obsahuje priečinok Súkromné ​​záložky.

Prístupom k nemu môžete použiť aj ďalšie funkcie tohto doplnku možnosti. Niektoré z týchto možností zahŕňajú:

 1. Zakázať súkromné ​​záložky mimo súkromného prehliadania. Zrušte začiarknutie tejto možnosti, aby ste mohli pridávať záložky do zoznamu zabezpečených záložiek pomocou bežných okien
 2. Synchronizujte svoje záložky a predvoľby naprieč zariadeniami (experimentálna funkcia)
 3. Automaticky uzamknúť doplnok, keď systém zostane nečinný dlhšie ako 1 minúta, 2 minúty, 30 minút, 5 minút7 minút atď.
 4. Exportujte všetky údaje ako šifrované údaje alebo obyčajné údaje (JSON), čo je užitočné na vytvorenie zálohy uložených záložiek
 5. Importujte záložky pomocou exportovaného súboru.

Heslom chrániť obľúbené položky v Microsoft Edge pomocou zabezpečeného priečinka

Rozšírenie Secure Folder microsoft edge

Ak chcete, môžete použiť to isté Zabezpečené záložky Rozšírenie Chrome (spomenuté v tomto príspevku vyššie) v prehliadači Edge na ochranu obľúbených položiek / záložiek heslom. Keďže prehliadač Edge umožňuje rozšírenia z iných obchodov, rozšírenia z Internetového obchodu Chrome môžete jednoducho nainštalovať do Microsoft Edge. Alebo môžete použiť bezplatný Secure Folder pre Microsoft Edge na ochranu vašich obľúbených položiek alebo záložiek heslom.

Účel tohto rozšírenia je jednoduchý. Webové stránky môžete pridať do zabezpečeného zoznamu a získať prístup k tomuto zoznamu tak, že ho odomknete pomocou hlavného hesla. V tomto rozšírení nie sú k dispozícii žiadne ďalšie možnosti alebo funkcie, ako je export údajov zo záložiek, vytváranie obľúbených priečinkov, obľúbené stránky pomocou možnosti kontextového menu, úprava uložených záložiek atď. Tiež vám nepomôže pridať už uložené záložky do chráneného zoznamu, pokiaľ to neurobíte ručne sami. Ak teda potrebujete takéto rozšírenie na ochranu obľúbených položiek v prehliadači Edge, mali by ste vyskúšať toto rozšírenie.

Toto rozšírenie môžete nainštalovať z microsoftedge.microsoft.com. Po nainštalovaní kliknite na túto ikonu rozšírenia a otvorte jej kontextové okno. Prepnúť na Bezpečnosť v tomto kontextovom okne a nastavte heslo podľa vlastného výberu.

Ak chcete pridať obľúbenú položku, otvorte webovú stránku a opätovným kliknutím na ikonu rozšírenia otvorte jej kontextové okno. Tam zadajte svoje heslo na odomknutie rozšírenia, prepnite na Záložky a stlačte tlačidlo Add current page. Ak chcete pridať ďalšie obľúbené položky, musíte tieto kroky zopakovať.

Ak chcete použiť chránené obľúbené položky, prejdite na Záložky tohto rozšírenia a zobrazí sa vám zoznam všetkých obľúbených položiek. Pre každého obľúbeného, ​​a Odstrániť možnosť je tu tiež. A kliknutím na obľúbenú položku sa otvorí na novej karte. To všetko robí toto rozšírenie.

Dúfam, že vám to pomôže.

Also read: Ako uzamknúť prehliadač Edge alebo Chrome pomocou hesla v systéme Windows.

Môžete chrániť záložky v prehliadači Chrome heslom?

Prehliadač Chrome neprichádza so žiadnou natívnou možnosťou ochrany záložiek heslom. Ak používate operačný systém Windows 11/10, môžete použiť vstavané funkcie operačného systému Windows, aby ste zabránili úpravám záložiek v prehliadači Google Chrome. Na ochranu záložiek heslom však musíte použiť nejaké bezplatné rozšírenie prehliadača Chrome. Jedným z takýchto rozšírení je Zabezpečené záložky. Môžete si prečítať tento príspevok, ktorý obsahuje podrobné informácie o používaní a funkciách tohto rozšírenia.

Ako nastavím svoje záložky ako súkromné?

Ak chcete, aby boli vaše záložky súkromné ​​alebo chránené heslom v prehliadači Google Chrome, Microsoft Edge alebo Firefox, môžete použiť bezplatné rozšírenie/doplnok, ktorý je s takouto funkciou dodávaný. Do tohto príspevku sme pridali takéto rozšírenia pre každý z týchto prehliadačov. Môžete nastaviť hlavné heslo a potom začať vytvárať zoznam záložiek chránený heslom.

Read next: Ako zobraziť alebo skryť panel so záložkami v prehliadači Google Chrome na počítači so systémom Windows.

heslom chrániť záložky v chrome, firefox, edge