Taskbar thực sự là một phần tử giao diện người dùng quan trọng trên Windows hoặc thực tế là bất kỳ hệ điều hành nào khác. Taskbar trên Windows cho phép bạn quản lý lịch, ghim các ứng dụng yêu thích và cũng chỉ định cách các nút trên thanh tác vụ nhóm lại với nhau trong các trường hợp có nhiều cửa sổ đang mở. Chúng tôi đã trình bày tất cả các thủ thuật và tinh chỉnh mà người dùng Windows có thể sử dụng để khai thác tối đa thanh tác vụ. Hôm nay chúng ta hãy xem xét SmartTaskbar, một tiện ích Windows tự động điều chỉnh cài đặt thanh tác vụ của bạn.

Taskbar thông minh dành cho Windows 10

SmartTaskbar nhẹ và có thể tự động chuyển trạng thái hiển thị của Taskbar Windows của bạn. Tiện ích cung cấp các chế độ khác nhau và mỗi chế độ được thiết kế phù hợp với một mục đích cụ thể. Trước khi chúng ta bắt đầu, xin lưu ý rằng hầu hết các cài đặt mà Smart Taskbar cung cấp đều đã có trong cài đặt, nhưng công cụ này đi kèm với một cách dễ dàng hơn để quản lý. Hãy để chúng tôi xem xét kỹ hơn tất cả các chế độ mà SmartTaskbar cung cấp,

Chế độ tự động

Chế độ Tự động là loại có một kích thước phù hợp với tất cả các giải pháp. Chế độ này sẽ tự động ẩn thanh tác vụ trong trường hợp cửa sổ được phóng to. Khi cửa sổ có kích thước bình thường, màn hình thanh tác vụ sẽ tự động xuất hiện.

Chế độ thích ứng

Taskbar thông minh dành cho Windows 10


Chế độ này sẽ quan tâm đến kích thước các nút trên Taskbar. Ví dụ: khi một cửa sổ được phóng to mở rộng, thanh SmartTaskbar sẽ chuyển sang kích thước nhỏ hơn. Trong khi đó, khi cửa sổ phóng to được mở, thanh Taskbar sẽ khôi phục lại kích thước ban đầu. Người dùng cũng có thể nhấp đúp vào trạng thái hiển thị của thanh tác vụ giữa Hiển thị hoặc Tự động Ẩn.

Việc cài đặt SmartTaskbar khá đơn giản. Đi tới SmartTaskbar Liên kết GitHub và cài đặt tiện ích. Sau khi cài đặt, chương trình sẽ tự động chạy ở chế độ nền. SmartTaskbar hữu ích nếu bạn muốn giảm các vấn đề về tỷ lệ hiển thị liên tục cắt xén ngay bây giờ và sau đó. Ngoài ra SmartTaskbar còn giúp bạn tăng diện tích màn hình bằng cách ẩn/thay đổi kích thước thanh tác vụ khi cần thiết.

Vấn đề với SmartTaskbar

SmartTaskbar gặp phải một số vấn đề. Chương trình không xử lý được nhiều màn hình và một số ứng dụng không tương thích. Hơn nữa, nó cũng xung đột với các chương trình cụ thể như Dell Display Manager. SmartTaskbar là một công cụ tiện lợi sẽ giúp bạn quản lý thanh Taskbar một cách linh hoạt.

  • Thẻ: Taskbar