Bootrec.exe är ett inbyggt verktyg i Windows-operativsystemet som används för att fixa Windows-startproblem. Du kommer att möta startproblem på din Windows-dator om Master Boot Record (MBR), Boot Sector eller Boot Configuration Data (BCD) är skadad. I sådana fall kan du använda Bootrec.exe-verktyget för att reparera Boot Sector, BCD och MBR på Windows OS. Bootrec.exe kan användas med olika parametrar beroende på vilken uppgift en användare vill utföra. Om när du kör Bootrec-kommandot med någon parameter får du felmeddelandet som säger: Bootrec is not recognized as an internal commandkan du prova lösningarna i den här artikeln.

Det fullständiga felmeddelandet är som följer:

bootrec.exe känns inte igen som ett internt eller externt kommando, funktionsdugligt program eller batchfil

Bootrec känns inte igen som ett internt kommando

Om du får ovanstående felmeddelande när du kör Bootrec-kommandot i kommandotolken, prova lösningarna nedan för att lösa problemet:

  1. Kör Bootrec-kommandot i Windows RE
  2. Kör startreparation

Nedan har vi förklarat alla dessa korrigeringar i detalj.

1]Kör Bootrec-kommandot i Windows RE

Vanligtvis felet ”Ett kommando känns inte igen som ett internt eller externt kommando” inträffar när det specifika programmet eller den körbara filen inte finns i System32-mappen. Men i fallet med Bootrec.exe kan du få felet ”bootrec känns inte igen som ett internt eller externt kommando, funktionsdugligt program eller batchfil” om du försöker köra kommandot Bootrec efter att du har loggat in på Windows. För att åtgärda det här problemet måste du köra kommandot Bootrec i Windows Recovery Environment.

För att gå in i Windows Recovery Environment, tryck och håll ned Skift-tangenten och starta om datorn. Om detta inte fungerar, stäng av datorn och slå på den igen. Tryck och håll in strömknappen när du ser Windows-logotypen på startskärmen för att tvinga avstängning av din dator. Upprepa denna procedur upp till 3 till 4 gånger. Därefter startar Windows automatiskt i återställningsmiljön.

Efter att ha startat upp i återställningsmiljön, gå till ”Advanced Options > Troubleshoot > Advanced Options.” Du kommer att se ett antal alternativ där. Välj Command Prompt. När kommandotolken visas på skärmen kan du köra Bootrec-kommandona.

Detta borde lösa problemet.

2]Kör Startup Repair

Om du fortfarande får felet kan det finnas några skadade filer på ditt system som behöver repareras. Förhoppningsvis har Windows operativsystem ett automatiskt reparationsverktyg som söker efter systemfilkorruption och fixar startproblemen. Kör Windows Startup Repair-verktyget och se om det hjälper. För att köra verktyget måste du gå in i Windows Recovery Environment. Vi har redan pratat om hur man går in i Windows Recovery Environment tidigare i den här artikeln.

I Windows återställningsmiljö, gå till ”Advanced Options > Troubleshoot > Advanced Options” och välj Startup Repair.

Read: Windows-datorn kommer inte att starta, starta eller slå på.

Hur fixar jag Bootrec?

Du kan få olika fel när du kör Bootrec-kommandot med olika parametrar. Vart och ett av dessa fel kräver en annan felsökningsmetod. Till exempel inträffar felet ”Element not found” när Bootrec /Fixboot-kommandot körs på grund av skadad BCD eller MBR, inaktiv enhetspartition eller ingen enhetsbeteckning tilldelas EFI-partitionen. För att bli av med detta fel, tilldela en ny enhetsbeteckning till EFI-partitionen och reparera BCD.

Är det säkert att bygga om BCD?

I Windows ekosystem berättar BCD eller Boot Configuration Data för Windows Boot Loader var den ska leta efter startinformationen när en användare startar sitt system. När BCD blir skadad kanske din dator inte kan starta ordentligt. I ett sådant fall kan du bygga om BCD för att åtgärda problemet. Att bygga om BCD är säkert och kommer inte att påverka ditt system negativt.

Hoppas det här hjälper.

Read next: Så här återställer du Windows med avancerade startalternativ när datorn inte startar.

Bootrec känns inte igen som ett internt kommando