Microsoft Outlook är en e-postplattform som används över hela världen där användare kan skicka e-post och ta emot e-post från varandra. Även om Outlook främst är en e-postklient, innehåller Outlook även funktioner som kalender, uppgiftshantering, kontakthantering, anteckningar, journalloggning och webbsurfning. I Microsoft Outlook kan användare till och med ställa in ett återkommande möte, evenemang eller mötesserie, speciellt om du har årsmöten eller möten som du vill följa upp.

Hur man skapar ett återkommande kalendermöte i Outlook

Lansera Outlook.

Klicka på Kalender knappen längst ned till vänster i Outlook-gränssnittet.

HomeKlicka på Nytt möte knappen i Ny grupp.

Skriv ditt möte och klicka på Upprepning knapp.

En Appointment Recurrence kommer öppna.

I dialogrutan under Appointment Timekan du ställa in start datum, slutdatum, och varaktighet.

Under Recurrence Pattern, du kan ställa in när du vill ha upprepningen (Dagligen, Veckovis, Månadsvis, Årlig).

Du kan ställa in hur många gånger du vill att det ska upprepas, och du kan ställa in vilken dag i veckan du vill att det ska upprepas.

Du kan också ställa in intervallet för upprepning.

Ställ in din upprepningsinställning och klicka sedan OK.

Klicka nu på Spara och stäng knapp.

Hur man redigerar återkommande kalenderobjekt i Outlook

Klicka på Öppna och sedan på Öppna förekomst (återkommande kalender)

Högerklicka på Förekomst på kalendern.

Klick Öppna sedan Öppna Förekomst på snabbmenyn.

Klicka på Redigera serie knappen i alternativ grupp.

Klicka på Redigera återkommande länk.

En Appointment Recurrence kommer öppna.

Gör dina ändringar och klicka OK.

Klicka sedan på Spara och stäng knapp.

Hur man tar bort ett återkommande kalenderobjekt i Outlook

Om du bara vill ta bort en förekomst i din återkommande kalender högerklickar du på kalendern och väljer Ta bort förekomster.

Om du vill ta bort alla händelseserier i den återkommande kalendern, klicka Ta bort serier.

Hur redigerar jag en kalender i Outlook?

I Outlook kan du redigera dina kalendrar, speciellt om du vill ange en händelse eller dag som du inte vill glömma eller missa. Följ stegen nedan för att redigera din kalender.

  1. Klicka inuti på ett datum i kalendern och redigera det.
  2. Tryck på Enter och en återstående dialogruta dyker upp.
  3. I dialogrutan kan du ställa in hur många minuter du vill att den ska snooze.
  4. Klicka på Snooze.

Hur avbryter jag en återkommande händelse i Outlook?

I Outlook kan du avbryta en återkommande händelse genom att följa stegen nedan:

  1. Dubbelklicka på mötet i kalendern.
  2. När mötesfönstret dyker upp klickar du på knappen Avbryt möte i åtgärdsgruppen på fliken Möte.

Varför kan jag inte redigera en delad kalender?

Det här problemet är känt på Exchange-servern. För att kringgå det här problemet kan du ändra användarnas behörighet för den delade kalendern från författare till redaktör, så kommer dessa användare att kunna redigera kalenderobjekt.

READ: Förhindra att Outlook automatiskt tar bort mötesförfrågningar efter att ha svarat

Hur avbryter jag ett återkommande möte utan att förlora historik?

När du vill ta bort ett återkommande möte eller en mötesförfrågan och behålla händelsehistoriken kan du helt enkelt ändra Slutdatumet i dialogrutan för återkommande till att sluta idag. Detta hindrar framtida möten från att visas i din kalender men behåller de tidigare.

READ: Hur man accepterar en tidigare avslagen mötesinbjudan i Outlook

Vi hoppas att den här handledningen hjälper dig att förstå hur du skapar, redigerar och tar bort en återkommande kalender; Om du har frågor om handledningen, låt oss veta i kommentarerna.