Google Chrome là một trong những trình duyệt được xây dựng để hiển thị các trang web hiện đại. Nó cũng là trình duyệt chiếm một trong những thị phần lớn nhất. Nó có sẵn cho Windows 10/8/7, MacOS, Linux và các hệ điều hành khác.

Khi tải xuống nó cho Windows, bạn trực tiếp nhận được trình cài đặt trực tuyến. Điều này có nghĩa là thiết lập mà bạn tải xuống sẽ kết nối với Máy chủ Google bằng Kết nối Internet đang hoạt động. Điều này thực sự gây khó khăn cho mọi người. Kết nối Internet thực sự chậm và không ổn định.

Tải xuống thiết lập Trình cài đặt ngoại tuyến của Google Chrome

Thành tích và Điểm mạnh của việc sử dụng Trình cài đặt trực tuyến và ngoại tuyến cho Google Chrome

Đối với các máy tính có kết nối Internet chậm hoặc không ổn định, Google cho phép người dùng tải xuống trình cài đặt Ngoại tuyến Độc lập cho Google Chrome.

Cả trình cài đặt trực tuyến và ngoại tuyến (độc lập) đều có giá trị và điểm đánh giá riêng. Nói về trình cài đặt trực tuyến, ưu điểm chính của việc sử dụng nó là bất cứ khi nào bạn chạy tệp trình cài đặt trực tuyến đó, nó luôn tải xuống phiên bản mới nhất của Google Chrome trong khi ở phía bên kia, trình cài đặt ngoại tuyến đi kèm với một phiên bản Chrome cụ thể. Vì vậy, bạn cần cập nhật tệp trình cài đặt ngoại tuyến để có được phiên bản mới nhất của trình duyệt. Một giải pháp khác cho vấn đề này là bạn thực sự bắt đầu cập nhật Google Chrome ngay khi nó được cài đặt.

Một điểm đáng chú ý về trình cài đặt trực tuyến là khi tệp thiết lập được sử dụng để cài đặt trình duyệt trên nhiều máy tính, tất cả chúng sẽ cần kết nối Internet hoạt động ổn định. Để khắc phục điều này, bạn chắc chắn sẽ cần trình cài đặt độc lập (ngoại tuyến).

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy kiểm tra cách tải xuống trình cài đặt ngoại tuyến cho Google Chrome.

Tải xuống thiết lập Trình cài đặt ngoại tuyến của Google Chrome

Dưới đây là các liên kết để tải xuống trình cài đặt độc lập ngoại tuyến vào tệp thiết lập của Google Chrome phiên bản Ổn định:

Các liên kết tải xuống thay thế:

  • https://www.google.com/chrome/eula.html?msi=true
  • https://www.google.com/intl/vi/chrome/business/browser/admin/
  • https://www.google.com/chrome/?standalone=1&platform=win
  • https://www.google.com/chrome/?standalone=1&platform=win64

Nếu muốn, bạn có thể tải xuống trình cài đặt Chrome 64 bit cũng như 32 bit từ Enterprise.google.com.

Nếu bạn cần tải các phiên bản khác, đây là các liên kết:

  • Tải xuống Chrome Beta: https://www.google.com/chrome/?extra=betachannel&standalone=1
  • Tải xuống Chrome Dev: https://www.google.com/chrome/?extra=devchannel&standalone=1
  • Tải xuống Chrome Canary: https://www.google.com/chrome/?extra=canarychannel&standalone=1

Trình cài đặt độc lập 64-bit nặng khoảng 50 Megabyte trong khi trình cài đặt độc lập 32-bit nặng khoảng 35 Megabyte và tệp thiết lập cũng chứa tên và số phiên bản của trình duyệt.

CẬP NHẬT: Có vẻ như Google đã xóa một số gói thiết lập trình cài đặt ngoại tuyến.

Tải xuống thiết lập Trình cài đặt ngoại tuyến của Google Chrome

  • Thẻ: Trình duyệt Chrome