กระทู้เด่น

วิธีบล็อก IP หรือเว็บไซต์โดยใช้ PowerShell ใน Windows 10

PowerShell มาพร้อมกับ ความปลอดภัยเน็ต ที่ให้คุณกำหนดค่า Windows Firewall ได้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น — ใหม่ NetFirewallRule - ใน ความปลอดภัยเน็ต เพื่อบล็อก IP หรือเว็บไซต์โดยใช้ PowerShell ใน Windows คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสร้างกฎไฟร์วอลล์ขาเข้าหรือขาออกใหม่ และเพิ่มกฎลงในคอมพิวเตอร์เป้าหมาย บล็อก...