Khi khởi động lại máy tính, gần đây tôi thấy một thông báo – This app can’t open, Check the Windows Store for more info hộp thông báo và không biết tôi cần làm gì. Nếu bạn thấy thông báo này, đây là một số cách bạn có thể thử để giải quyết vấn đề.

This app can’t open, Check the Windows Store for more info about Intel Graphics Command Center

Hướng dẫn sửa nhanh chóng lỗi: “This app can’t open”

Để khắc phục sự cố này, bạn có thể thử các đề xuất sau:

1]Truy cập Microsoft Store và chọn Reinstall

Nhấp vào liên kết xem trong Store. Thao tác này sẽ đưa bạn đến liên kết Microsoft Store nơi ứng dụng này được lưu trữ.

Nếu bạn thấy một Reinstall, nhấp vào nó để sửa chữa ứng dụng. Nếu bạn không thấy nó, bạn có thể nhấp vào nút Download để tải xuống PC của bạn.

2]Sửa chữa hoặc Reset dụng qua Settings

Ứng dụng này không thể mở, hãy kiểm tra Windows Store để biết thêm thông tin

Nếu cách này không hữu ích, hãy mở Settings > Apps > Apps and features.

Tìm ứng dụng và chọn Advanced Options.

Trong trường hợp của tôi, thông báo dành cho ứng dụng Intel Graphics Command Center.

Lựa chọn tiếp theo Repair và nhìn thấy. Nó sẽ giúp.

Nếu không, hãy chọn Reset và nhìn thấy.

3] Uninstall ứng dụng qua Settings

Nếu không có gì giúp ích, thì tốt nhất là bạn Uninstall ứng dụng từ đây, sau đó truy cập Microsoft Store và tải xuống và cài đặt mới.

Các lỗi ‘This app can’t open’ tương tự đối với:

  • Thẻ: Ứng dụng Windows