Apps & features Settings in Windows 10

Apps & features Settings trong Windows 10 bao gồm các cài đặt cho phép bạn xử lý các ứng dụng như gỡ cài đặt hoặc di chuyển ứng dụng. Bạn có thể chọn các ứng dụng mặc định để sử dụng, cũng như tìm kiếm, sắp xếp và lọc các ứng dụng theo ổ đĩa. Trong bài đăng này, chúng tôi cũng sẽ đề cập đến các khái niệm về Offline maps và Apps dành cho trang web và nhiều thông tin khác về ứng dụng.

Ứng dụng và tính năng nổi bật của Settings trong Windows 10

Để mở Cài đặt ứng dụng trong Windows 10, hãy nhấp vào Start menu > Windows Settings > Apps. Cửa sổ Apps và tính năng sẽ mở ra. Trong Ứng dụng, bạn sẽ thấy sáu tab hoặc phần như được đề cập bên dưới.

  1. Apps and features
  2. Default apps
  3. Offline apps
  4. Apps for websites
  5. Video playback
  6. Startup

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét tất cả chúng từng bước.

1. Apps and Features

Phần này cho phép bạn tìm kiếm, sắp xếp và lọc các ứng dụng theo ổ đĩa. Tất cả những gì bạn phải làm là tìm kiếm tên của ứng dụng trong hộp tìm kiếm ở đó. Bạn cũng có thể di chuyển hoặc gỡ cài đặt một ứng dụng.

Advanced Options trong mỗi ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin về phiên bản, mức sử dụng dữ liệu, mức sử dụng pin, tiện ích bổ sung của ứng dụng và nội dung có thể tải xuống. Bạn có thể chấm dứt, đặt lại và gỡ cài đặt ứng dụng ở đây là tốt.

2. Default Apps

Cài đặt ứng dụng trong Windows 10

Bạn có thể chọn các ứng dụng mặc định của mình tại đây. Bạn có thể chọn các ứng dụng sẽ sử dụng để kiểm tra email, nghe nhạc, xem hoặc chỉnh sửa ảnh, để xem video, v.v. Ở cuối trang, bạn sẽ thấy ba cài đặt liên quan bổ sung.

Bạn cũng sẽ tìm thấy Reset  khi bạn muốn đặt nó trở lại các ứng dụng mặc định mà Microsoft đề xuất.

3. Offline Maps

Cài đặt ứng dụng trong Windows 10

Bản đồ ngoại tuyến là những ứng dụng đã được tải xuống mà bạn có thể sử dụng ngay cả khi bạn không kết nối Internet. Nhấp vào dấu cộng để tải xuống bản đồ theo quốc gia và khu vực bạn đang tìm kiếm. Maps app sẽ sử dụng các bản đồ ngoại tuyến này khi bạn tìm kiếm địa điểm hoặc chỉ đường.

Cài đặt ứng dụng trong Windows 10


Dưới Storage Location, bạn có thể chọn nơi bạn muốn lưu trữ các bản đồ ngoại tuyến đã tải xuống. Bạn có thể đặt Metered ConnectionsMaps Updates để on/off theo yêu cầu của bạn.

4. Apps for Websites

Cài đặt ứng dụng trong Windows 10

Bạn có thể liên kết ứng dụng với các trang web có thể được mở bằng ứng dụng hoặc trình duyệt. Để mở trang web bằng trình duyệt, hãy tắt ứng dụng.

5. Video Playback

Cài đặt ứng dụng trong Windows 10

Trong phần này, bạn có thể thay đổi cài đặt video HDR trong Windows HD Color settings. Dưới Related Settings, bạn sẽ tìm thấy nhiều cài đặt hơn như cài đặt hiển thị và pin.

Cài đặt ứng dụng trong Windows 10

Bạn có thể chọn tự động xử lý video để cải thiện video và cũng có thể chọn phát video ở độ phân giải thấp để tiết kiệm băng thông mạng. Dưới Battery options, bạn có thể chọn tối ưu hóa tuổi thọ pin hoặc chất lượng video.

6. Startup

Cài đặt ứng dụng trong Windows 10

Ứng dụng khởi động là những ứng dụng có thể được cấu hình để bắt đầu khi bạn đăng nhập. Như đã đề cập, các ứng dụng này chủ yếu sẽ bắt đầu dưới dạng thu nhỏ hoặc dưới dạng tác vụ nền. Bạn có thể sắp xếp các ứng dụng này theo tên, trạng thái hoặc tác động khởi động.

Ứng dụng và tính năng Cài đặt trong Windows 10

  • Thẻ: Cài đặt