Microsoft Defender logo

Windows Defender là một phần mềm diệt virus miễn phí của Microsoft. Chương trình nổi tiếng về độ tin cậy, hiệu quả và ổn định nhưng đôi khi Windows Defender hoặc Microsoft Security Essentials có thể trở nên không hoạt động, hiển thị mã lỗi 0x800106ba với một mô tả ngắn – Windows Defender application failed to initialize.

Cách khắc phục nhanh chóng không mở được Windows Defender trên Windows 10

Tại sao vấn đề này lại phát sinh? Vâng, một số cài đặt phần mềm của bên thứ ba gây ra xung đột với Windows Defender. Chạy hai phần mềm bảo mật cũng có thể tạo ra các vấn đề như vậy. Đôi khi, các tệp DLL từ tiện ích không được đăng ký đúng cách. Chúng cũng có thể gây ra vấn đề.

Để khắc phục sự cố này, bạn có thể thử các cách sau:

1]Kiểm tra Windows Defender service status

Chạy services.msc tới mở Services Manager và đảm bảo rằng các Services sau hiển thị trạng thái này:

  • Windows Defender Firewall – Automatic | Started
  • Windows Defender Advanced Threat Protection – Manual
  • Microsoft Defender Antivirus Network Inspection Service – Manual
  • Microsoft Defender Antivirus Service – Manual.

2]Đăng ký lại Windows Defender DLL files

Chúng tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để đăng ký lại các tệp DLL của Windows Defender tại đây. Mở một Command Prompt (Admin) cửa sổ, gõ “regsvr32 tên tập tin”Và nhấn Enter.

Cửa sổ CMD

Bạn phải đăng ký lại từng dll các tập tin. Vì vậy, đối với mỗi tệp này, hãy thay thế“file nameVới từng cái này, cái kia và nhấn Enter:

regsvr32 wuaueng.dll
regsvr32 wucltui.dll
regsvr32 softpub.dll
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 initpki.dll
regsvr32 wups.dll
regsvr32 wuweb.dll
regsvr32 atl.dll
regsvr32 mssip32.dll

Khởi động lại và xem nó đã giúp bạn chưa.

  Cách tự động chuyển tiếp email từ Outlook sang Gmail dễ dàng nhất

Nếu bạn muốn, bạn có thể tải xuống và sử dụng di động của chúng tôi FixWin để đặt lại cài đặt Microsoft Defender về mặc định.

Lỗi Microsoft Defender 0x80073b01

Bạn sẽ tìm thấy cài đặt trong AdditionalFixes > Quick Fixes > Reset Windows Defender Settings.

Logo của Microsoft Defender

  • Thẻ: Troubleshoot, Windows Defender