Nếu bạn đang cố gắng mở tệp hình ảnh đĩa hiện có nhưng VirtualBox lại thông báo lỗi UUID đã tồn tại, đây là những gì bạn có thể làm để khắc phục sự cố này. Sự cố này chỉ xuất hiện khi người dùng cố gắng nhập tệp ảnh đĩa cũ để chạy máy ảo với VirtualBox. Ngược lại, nếu bạn tạo một máy ảo từ đầu với VirtualBox, bạn sẽ không nhận được thông báo lỗi này. Toàn bộ thông báo lỗi trông giống như thế này-

Failed to open the hard disk file [a random .vdi file location]. Cannot register the hard disk ‘.vdi file path’ {Virtual-Disk-UUID} because a hard disk ‘new-vdi-file-path.vdi’ with UUID {Virtual-Disk-UUID} already exists.

Cách sửa lỗi: VirtualBox không thể đăng ký đĩa cứng đã tồn tại

Nếu bạn muốn giải quyết lỗi UUID trùng lặp này trong VirtualBox, hãy thử các đề xuất sau.

Bạn chỉ gặp phải sự cố này khi VirtualBox phát hiện tệp UUID hoặc tệp hình ảnh đĩa trùng lặp. Do đó, để khắc phục sự cố này, bạn cần xóa tệp ảnh đĩa hiện có.

Mở VirtualBox và đi tới File > Virtual Media Manager.

Chọn tệp đĩa ảo từ danh sách và nhấp vào Release 

Một lần nữa, chọn tệp đĩa ảo và nhấp vào Remove

Nhấp vào Close trên cửa sổ Virtual Media Manager.

Chọn máy ảo và nhấp vào Settings

Chuyển sang  Storage và nhấp vào plus ký để thêm tệp đĩa ảo.

  Trình điều khiển (dịch vụ) cho thiết bị này đã bị vô hiệu hóa (Mã 32)

Trên menu bật lên, hãy chọn Choose existing disk và chọn tệp đĩa (.vdi).

Lưu các thay đổi của bạn và thử khởi động máy ảo của bạn.

Điều này sẽ giúp ích. Tuy nhiên, nếu giải pháp này không hoạt động trên máy tính của bạn, bạn cần gỡ cài đặt VirtualBox, loại bỏ tất cả các phần còn lại và cài đặt lại nó.

  • Thẻ: Troubleshoot