Đã lưu mật khẩu trong trình duyệt của bạn và bây giờ bạn quên mật khẩu đó? Đây là một giải pháp cho vấn đề này. Nirsoft WebBrowserPassView là một công cụ khôi phục mật khẩu miễn phí cho phép bạn dễ dàng duyệt và xem các mật khẩu đã lưu từ các trình duyệt khác nhau. Đôi khi, công cụ này thực sự rất hữu ích.

WebBrowserPassView: công cụ lấy mật khẩu đã lưu trên trình duyệt Web

WebBrowserPassView dành cho Windows PC

Phần mềm miễn phí này tìm kiếm mật khẩu trong năm trình duyệt khác nhau là Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera và Safari. Khi nó đã quét tất cả các trình duyệt, nó sẽ hiển thị một loại bảng tính của báo cáo chi tiết. Trong báo cáo, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nguồn, ý tôi là trình duyệt từ nơi nó đã thu thập thông tin mật khẩu. Bạn thậm chí có thể xem URL và xem độ mạnh của mật khẩu. Rõ ràng là bạn cũng có thể thấy tên người dùng và mật khẩu.

Khi bạn đã chọn và mật khẩu, bạn có thể sao chép nó vào khay nhớ tạm bằng cách nhấp vào Sao chép mật khẩu từ menu Edit. Bạn thậm chí có thể sử dụng Find command, nếu bạn có một danh sách dài các mật khẩu đã lưu.

Tính năng đáng giá nhất là báo cáo HTML. Bạn có thể tạo một báo cáo HTML chính thức về dữ liệu được phần mềm thu thập. Báo cáo HTML có thể dễ dàng được gửi dưới dạng tệp đính kèm hoặc xuất bản trên trang web. Bạn có thể tạo một báo cáo HTML đầy đủ hoặc bạn chỉ có thể tạo một báo cáo cho các mục đã chọn.

  5 công cụ chuyển đổi .AVCHD sang .MP4 miễn phí trên Windows 10

Bạn cũng có thể lưu hoặc xuất bản ghi dưới dạng tệp văn bản để bạn có thể sao chép, chỉnh sửa hoặc sửa đổi và gửi theo nhu cầu của mình.

Bạn thậm chí có thể chỉnh sửa một số tính năng nâng cao của từng trình duyệt. Đối với Firefox, bạn có thể nhập mật khẩu chính nếu bạn đã bật mật khẩu chính trên Firefox của mình. Bạn có thể chọn cấu hình Firefox hoặc thư mục cài đặt theo cách thủ công. Để tùy chỉnh Chrome, bạn có thể chọn thủ công thư mục dữ liệu người dùng và bạn cũng có thể chọn tệp tin Wand.dat tùy chỉnh cho Opera. Tính năng tùy chỉnh này cho phép bạn chạy phần mềm ngay cả khi bạn có các cài đặt khác nhau cho các trình duyệt khác nhau.

Công cụ này rất đơn giản và dễ vận hành nhất. Nhấp chuột đây để tải xuống WebBrowserPassView.

Cần khôi phục từ một số mật khẩu bị mất hoặc quên khác? Kiểm tra các bài đăng này:

Quản lý mật khẩu trong Internet Explorer sử dụng Credential Manager

  • Thẻ: Các trình duyệt, Mật khẩu