Windows cannot complete the extraction

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi Windows cannot complete the extraction khi cố gắng giải nén nội dung của tệp nén đã nén trên PC chạy Windows 10/8/7 của bạn, tiếp theo là: Không thể tạo tệp đích, Đường dẫn đích quá dài, hoặc là Thư mục nén đã nén không hợp lệ thì bài đăng này cho biết bạn có thể làm gì để giải quyết vấn đề đó.

Cách sửa lỗi:”Windows cannot complete the extraction error in Windows 10″

Nếu bạn gặp lỗi này trong khi cố nén tệp hoặc trích xuất nội dung của tệp nén bằng cách sử dụng chức năng nén Windows File Explorer được tích hợp sẵn, đây là một số cách bạn có thể thử.

1] Restart PC của bạn và thử lại,

2] Rename tệp và sau đó cố gắng giải nén nội dung của nó.

3]Có thể vị trí tệp được bảo vệ nên di chuyển tệp và sau đó thử lại. Bạn có thể di chuyển tệp Zip vào một trong các thư mục hồ sơ người dùng của mình, như Tài liệu và sau đó cố gắng giải nén các tệp. Nếu bạn không thể di chuyển tệp do tên đường dẫn dài, bạn có thể sử dụng phần mềm miễn phí Công cụ sửa đường dài.

4]Có lẽ việc tải xuống đã trở nên hỏng. Tải xuống một bản sao mới ở một vị trí khác và xem điều đó có giúp ích cho bạn không.

  Tắt hoặc Bật DHCP cho Ethernet hoặc Wi-Fi trong Windows 10

5] Thực hiện Clean Boot và xem liệu bạn có thể hoàn thành việc trích xuất hay không. Nếu bạn có thể, thì có thể một số quy trình của bên thứ 3 đang can thiệp. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải tự khắc phục sự cố và xác định kẻ vi phạm.

6]Chạy Trình kiểm tra tệp hệ thống. Có thể một số tệp hệ thống đã bị hỏng. SFC sẽ thay thế các tệp có thể bị hỏng bằng những tệp tốt.

7]Nếu tất cả đều thất bại, hãy sử dụng bên thứ ba phần mềm nén tệp miễn phí và sử dụng nó để trích xuất nội dung của tệp zip – hoặc để nén các tệp và thư mục.

Windows không thể hoàn thành việc trích xuất