Windows could not start the Diagnostic Policy Service

Khi bạn cố gắng chạy một Windows Service, chẳng hạn như Diagnostic Policy Service, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau: Windows could not start the Diagnostic Policy Service. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem bạn có thể làm gì nếu Diagnostic Policy Service không chạy trên Windows 10. Trong trường hợp bạn không biết, Diagnostic Policy Service cho phép, khắc phục sự cố và giải quyết các thành phần Windows trên hệ điều hành Windows của bạn.

Cách sửa lỗi:”Windows could not start the Diagnostic Policy Service”

Thông báo lỗi cũng có thể hiển thị thông điệp Access is denied . Điều này xảy ra khi quy trình “MpsSvc” không có các quyền cần thiết cho các Khóa đăng ký liên quan. Sự cố có thể xảy ra khi tài khoản TrustedInstaller thiếu quyền đối với Khóa đăng ký. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, chúng tôi cần có toàn quyền kiểm soát và quyền sở hữu các khóa Đăng ký.

Trước khi bạn bắt đầu, hãy làm tạo một điểm khôi phục hệ thống đầu tiên để bạn có thể khôi phục máy tính của mình nếu bạn cảm thấy cần thiết.

Khởi chạy hộp thoại ‘Run‘ bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + R. Trong hộp mở ra, nhập ‘regedit‘ và nhấn phím ‘Enter‘.

Khi Registry Editor mở ra, hãy điều hướng đến địa chỉ đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DPS\Parameters

Nhấp chuột phải vào ‘‘Parameters‘ phím và chọn ‘Permissions‘.

Trong Nhóm hoặc tên người dùng, hãy chọn tài khoản của bạn.

Sau đó, dưới Allow column trong Permissions, hãy đảm bảo Full Control và Read boxes được kiểm tra.

Nhấp vào Apply/OK.

Sau đó, điều hướng đến phím này:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WDI\Config

Tại đây, nhấp chuột phải vào Config và chọn Permissions.

Bấm Add, rồi nhập NT Service\DPS trong hộp và nhấp vào OK.

Lựa chọn ‘DPS‘ và chọn Full control box. Bấm OK và sau đó đóng Registry Editor.

Khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa.

 

Windows không thể khởi động Dịch vụ Chính sách Chẩn đoán