Windows Media Player không chỉ cho phép bạn lưu trữ và xem các tệp nhạc, hình ảnh hoặc video mà còn đồng bộ hóa chúng với một thiết bị di động để thưởng thức khi di chuyển. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ nội dung với các thiết bị xung quanh nhà từ một nơi. Windows Media Player vẫn tồn tại và hoạt động tốt Windows 10. Đây là cách bạn có thể tìm thấy Windows Media Player trong Windows 10 Pro cũng như Home một cách nhanh chóng.

Windows Media Player: cách khởi động và cài đặt nhanh chóng

Các phiên bản Windows 10 Enterprise và Windows 10 Pro LTSB (Long Term Service Branch) không bao gồm Windows Media Player, nhưng Windows 10 Pro và Home thì có. Bạn có thể tìm thấy WMP bằng cách:

1]Định vị phím tắt Windows Media Player

Cách đơn giản nhất để tìm Windows Media Player là nhấp vào Start, nhập Windows Media Player vào hộp Search và chọn ứng dụng.

Nếu bạn không thể tìm thấy Windows Media Player trong danh sách, hãy kiểm tra xem có tệp nào có tên WMPlayer.exe nằm trong thư mục Windows Media Player trong thư mục Program Files không.

2]Khởi chạy Windows Media Player qua hộp thoại Run

Nếu bạn không tìm thấy bất kỳ tệp nào có tên WMPlayer.exe nằm trong thư mục Windows Media Player trong thư mục Program Files, hãy nhấn Win + R để hiển thị hộp thoại Run và nhập:

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

Nếu lệnh trả về với thông báo “Windows cannot find wmplayer.exe” Thì có nghĩa là gói Windows Media Player có thể chưa được cài đặt trên PC của bạn. Vì vậy, hãy cài đặt Windows Media Player.

3]Cài đặt Windows Media Player trong Windows 10

Windows Media Player trong Windows 10

Để tiếp tục với phương pháp này, nhấp chuột phải vào Start, chọnControl Panel’ > ‘Programs’ > ‘Programs & Features’, sau đó nhấp vào ‘Turn Windows Features On or Off’.

Apps and Features. Nhấp chuột “Turn Windows features on or off”. Mở rộng Tính năng phương tiện và chọn hộp được đánh dấu chống lại ‘Windows Media Player‘ và nhấp vào OK.