Windows PowerShell crashes after flashing on Windows 10

Windows PowerShell thực sự là một công cụ rất có khả năng làm việc, có thể giúp Quản trị viên hệ thống, Nhà phát triển và những người khác thực hiện nhiệm vụ của họ một cách dễ dàng trên máy tính Windows. Tuy nhiên, một số người đã báo cáo hành vi bất thường từ Windows PowerShell, nơi nó nhấp nháy khi mở và sau đó bị treo đưa ra thông báo:

Cách sửa lỗi:”PowerShell has stopped working”

PowerShell_ise has stopped working, A problem caused the program to stop working correctly. Windows will close the program and notify you if a solution is available.

Điều này có thể được gây ra do một số lý do như lỗi với .NET framework, lỗi trong tệp hệ thống, v.v.

Windows PowerShell bị treo sau khi nhấp nháy

Để sửa chữa PowerShell_ise đã ngừng hoạt động trên Windows 10, bạn có thể thực hiện những việc sau:

1]Chạy System File Checker

Chạy System File Checker. Điều này sẽ thay thế các tệp hệ thống có khả năng bị hỏng.

2]Troubleshoot .NET Framework

Lỗi này cũng có thể được gây ra do lỗi với .NET Framework hoặc nếu .NET Framework không được cài đặt đúng cách trên máy tính của bạn.

  Truyền phát nhạc từ Android và iPhone sang PC chạy Windows 10 qua Bluetooth A2DP Sink

Bạn có thể bắt đầu bằng xác minh phiên bản .NET Framework được cài đặt.

Sau khi xác minh phiên bản .NET Framework đã cài đặt trên máy tính của mình, bạn có thể bắt đầu khắc phục sự cố .NET Framework.

Khởi động lại máy tính của bạn và sau đó kiểm tra xem điều đó có làm cho Windows PowerShell hoạt động bình thường hay không.

3]Chạy Windows PowerShell mà không có cấu hình mặc định

Mở hộp Run bằng cách nhấn vào các tổ hợp nút WINKEY + R

Nhập nội dung sau vào trường văn bản và nhấn Enter:

PowerShell_Ise -NoProfile or PowerShell -NoProfile

Thao tác này sẽ khởi chạy Windows PowerShell trên máy tính của bạn một cách bình thường.

4]Đặt lại PowerShell về cài đặt mặc định

Bạn cũng có thể muốn Đặt lại PowerShell về cài đặt mặc định và xem nếu điều đó có ích.

Nếu không có cách nào trong số này phù hợp với bạn, Làm sạch khởi động máy tính của bạn và sau đó khắc phục sự cố theo cách thủ công.

Windows PowerShell bị treo sau khi nhấp nháy trên Windows 10